Povýšení do vůdcovské role - výzvy a faktory úspěchu

Dnešní různorodá a mobilní pracovní síla neustále mění pracovní povinnosti vůdců, zvyšuje požadavky na řízení lidí. Je třeba plnit nové úkoly, vzniká větší tlak na plnění práce prostřednictvím druhých lidí, k tomu rychlé přechody od kamarádství se zaměstnanci po roli jejich vůdce. Noví vůdcové navíc nemají dostatečný čas na aklimatizaci, nemohou se často spoléhat na vytížené kolegy a přitom jsou od nich očekávány výsledky. Přechod do vůdcovské role se v podstatě stal tak náročným, že řada zaměstnanců se vzdá povýšení, protože se necítí připravena na takovou odpovědnost.

Realitou dnešních dní je také menší podpora shora, na kterou si vůdcové musejí zvykat, tlak dělat více práce s menším počtem zdrojů. Důležitou roli hrají i změny v pracovní síle, jako je vzrůstající cynismus, starší zaměstnanci apod. Nedávný výzkum společnosti AchieveGlobal položil zkušeným manažerům otázku, co by si přáli vědět, když se poprvé stali vůdci. Odpovědi zahrnovaly především povědomí o společnosti jako celku, jak v ní úspěšně pracovat, jak řídit směrem nahoru, dokázat si získat lidi a uvědomit si rozdíl mezi respektem a přátelstvím.

Článek shrnuje tři základní rady, které jsou nezbytné pro nové vůdce, aby dokázali dostát svým novým odpovědnostem a zdokonalili se v řízení druhých.

- Vybudujte si osobní kredit. Hierarchie firem se zjednodušují a v takovém prostředí je osobní důvěryhodnost důležitější než autorita vedoucí funkce. Respektujte druhé, přiznávejte své vlastní chyby, dotahujte věci do konce, dávejte ostatním důvěru a potřební zdroje k práci.

- Aktivujte závazek pro týmovou práci. Úspěšný vůdce musí být schopen inspirovat ke kreativitě a závazkům vůči plnění úkolů. Je pro to třeba určit klíčové hodnoty spolupráce v daném týmu, ukázat, jak každý zaměstnanec zapadá do firmy jako celku a poskytovat zpětnou vazbu.

- Zajistěte podporu managementu. Vůdce musí vědět, že nemůže dosahovat potřebných výsledků bez podpory svých nadřízených. Vybudovat takový vztah lze tím, že budete vědět a podporovat, co je důležité pro vaše šéfy, budete přicházet spíše s řešeními než s problémy, udržíte jasno v tom, co od nadřízených potřebujete, budete je pravidelně informovat a v případě potřeby požádáte o pomoc.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com