Milníky individuálního vůdcovského rozvoje

Když manažeři pracují na projektech, určují si jednotlivé milníky, které jim pomáhají sledovat, jak projekt postupuje a co mají ještě před sebou. Když však pracují na rozvoji svého leadershipu, často nemají k dispozici žádné ukazatele pokroku a úspěchu nebo jsou to jen ukazatele spojené s postupem v pracovních pozicích. Pokud je to i váš případ, přečtěte si následující milníky, které vám nabídnou širší pohled na rozvoj vašich vůdcovských dovedností.

1. Pochopení, že leadership není role, ale chování

Lídrem se stanete ve chvíli, kdy si ostatní sami zvolí, že vás budou následovat. Když dosáhnete tohoto milníku, uvědomíte si, že ze své pozice lídra můžete ovlivňovat chod věcí – nikoli si usurpovat moc, ale zasáhnout, když je to potřeba a dosáhnout velké změny.

2. Začínající lídr

Samotný vstup do vůdcovské role je velmi důležitý milník. I když už víte, že nejde o roli, ale o činy, začátek ve vůdcovské roli a postupné odhalování jejích složitostí, je základem vašeho úspěšného růstu a rozvoje.

3. Lídr lídrů

Dalším milníkem je bod, kdy už nejste začínajícím lídrem a pro pomoc se na vás obracejí další lídři. To je pro vás další velkou příležitostí, jak se učit.

4. Kouč a mentor druhých

Další milník přichází ve chvíli, kdy vás ostatní (nejen lídři) již pouze nenásledují, ale aktivně vyhledávají vaše rady. To je pro vás velkým uznáním - nikoli důvodem k aroganci a přílišnému sebevědomí – a také příležitostí více si uvědomit, co znáte a co ne a zapřemýšlet o složitosti leadershipu.

5. Pochopení, že leadership není o vás

Konečným milníkem je pochopení a chování podle toho, že leaderhip není o konkrétním lídrovi, ale o jeho následovnících, organizaci a jejích cílech, zákaznících a komunitách., v nichž všichni žijí. V této fázi pochopíte, že vaše práce má hlubší smysl.

-kk-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management