Jak na to, když chtějí budovat kariéru oba životní partneři

Když mají oba partneři skutečně náročnou kariéru, je takový hektický život obtížné zvládat. Partneři by se proto měli ujistit, že vědí, co vlastně od života chtějí – a také že vědí, čeho jsou případně ochotni se vzdát.

Ilustrační snímek

Výzkum obchodní školy INSEAD naznačuje, že páry, ve kterých oba budují svou kariéru, by se neměly soustředit jen na praktické otázky. Místo toho se musejí navzájem podporovat a poskytovat si vzájemnou podporu. Když se dokážou navzájem podporovat a také občas podněcovat k experimentům a podstupování určitých rizik, mohou jejich vztah i kariéra úspěšně přetrvat.

Ve své knize Couples That Work: How to Thrive in Love and at Work (Páry, které pracují: Jak na to, aby se dařilo v lásce i v práci) autorka tvrdí, že základem úspěchu jsou rozhovory na důležitá témata. To je to, co páry potřebují – ne jen nějaké kompromisy. Autorka knihy vyzpovídala více než 100 párů.

Páry, které vydržely dlouhou dobu, měly ve zvyku vést rozhovory, které šly nad rámec obvyklých praktických záležitostí. Zaneprázdnění partneři jsou totiž často zaměřeny jen na naléhavé problémy:

  • Kdo uvaří večeři
  • Kdo objedná potraviny
  • Kdo vyzvedne děti
  • Kdo udělá domácí práce

Úspěch v oblasti partnerského soužití skloubeného s kariérou obou dvou lze definovat tak, že by se oba partneři měli cítit naplněni jak v lásce, tak ve svém profesním životě. Partneři by proto spolu měli mluvit o následujícím:

  1. Co je pro ně důležité jako pro pár: kromě rodiny a dětí to mohou být např. ambice v kariéře, dostatek času na konkrétní koníček, finanční příjem nebo místo, kde žijí. Je užitečné, když ti toto pár vyjasní.
  2. Co týkající se vzájemné budoucnosti je naprosto mimo limity: něco prostě nepřichází v úvahu. Například určité množství cestování, které by bylo spojeno s prací, a které by už prostě bylo neúnosné. Toto dále pomáhá vyjasnit, co čekat, pokud jde o životní volby.
  3. Posledním klíčovým tématem diskuse jsou obavy: možná se jeden z partnerů obává, že kariéra začne postupně zabírat mnohem více času, nebo že ostatní příbuzní začnou zasahovat do toho, jak vztah funguje.

 

-jk-

 

 

Kniha: Petriglieri, Jennifer. Couples That Work: How to Thrive in Love and at Work. Penguin Life, 2019 (304 stran)

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge