10 cest k dospělé diskusi na pracovišti

Považujete za složité vést v práci otevřenou a upřímnou diskusi? Nejste sami. Můžete se však rozhodnout to změnit. Držte se následujících doporučení:

- Měli byste mít názor. Vytvořte si informovaný a nezávislý pohled na dané téma. Stůjte si za svým názorem, ale zároveň buďte otevření dalším perspektivám.

- Soustřeďte se na výběr. Chcete mít vždy pravdu a dělat vše podle sebe? Zapomeňte na to. Vůdcovství již dávno není o tom, mít správné odpovědi, ale o schopnosti zapojit ostatní do zvažování všech možností k nalezení nejlepšího řešení.

- Nastolujte obtížné otázky. Není lehké přijít se závažným tématem, soustřeďte se však na hledání řešení.

- Rozšiřujte dobrou vůli. Přistupujte k ostatním jako ke spojencům, i když bojujete se stresem či napětím. Naučte se řídit své emoce.

- Přijměte druhou stranu. Diskutujte o názoru druhé strany. Bude mít pocit, že ji posloucháte a chápete a více se zapojí do spolupráce.

- Převezměte odpovědnost. Neukazujte prstem, když se něco nepodaří. Naopak veřejně přiznejte svůj podíl na problému.

- Odmítněte odmítnutí. Vždy se věnujte pravdě v dané situaci – konkrétním faktům – a vyzvěte ostatní, aby se k vám přidali a společně hledali východisko. 

- Konfrontujte cynismus. Vyvarujte se cyniků, obětí a nezúčastněných. Vyzvěte je, aby učinili vlastní volbu.

- Řešte odpor. Přehlížení odporu nevede k tomu, že by zmizel. Naučte se vnímat nesouhlas a řešit jej.

- Zpracujte situaci. Když se konverzace začne ubírat špatným směrem, zastavte se a „zpracujte“, co se děje. Přiznejte, že jste ve slepé uličce a požádejte o pomoc.

Složitou konverzaci si usnadníte tím, že nejprve vyjasníte důvod hovoru a vyjádříte své přání dát věci do pořádku. Problémy se snažte identifikovat jasně a přímo, bez odsuzování. Přiznejte svůj vlastní podíl a požádejte o pomoc při hledání řešení. Zajímejte se o názory druhých a vyslechněte jejich doporučení, jak věc řešit.

-kk-
Zdroj: American Management Association - portál Americké manažerské asociace (AMA)
Zobrazit přehled článků ze zdroje American Management Association