Polovina britské pracovní síly nemá motivaci

Téměř polovina Britů tvrdí, že jejich zaměstnavatelé nepodporují rozvoj kariéry a jeden ze tří pracovníků se cítí současnou rolí málo motivovaný. Studie, kterou provedla společnost YouGov u téměř třech tisíc britských zaměstnanců odhalila, že neexistence kariérního postupu je největší demotivující faktor.

Demotivace způsobená stagnací v profesním vývoji hraje významnou roli při rozhodování zaměstnanců, zda v pozici zůstat – 48 % pracovníků, zaměstnaných teprve jeden nebo dva roky, přiznalo úmysl firmu během příštích 12 měsíců opustit.

Simon Jonesová, ředitelka Investors in People řekla, že je důležité si uvědomovat, že zaměstnanci, kteří jsou u firmy takto krátce, mají největší tendence k odchodu s tím, že jich téměř polovina poukazuje na to, že jejich zaměstnavatelé se zaměřují jen na iniciační stádium rozvoje při nástupu.

Také bylo zjištěno, že 28 % oslovených, kteří mají řadového manažera, nepociťuje z jeho strany dostatečnou podporu.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management