Co dělat, aby vaše společnost neztratila důvěru?

Důvěra má podstatný vliv na rozhodování, která lidé dělají. Jak v soukromí, tak i v práci. Důvěra se stává klíčovým faktorem budování reputace.

Průzkum mezinárodní PR agentury Golin/Harris poukázal na ztrátu důvěry a důvěryhodnosti amerických společností způsobenou neetickými praktikami v podnikání. Výsledkem je ostré sledování chování a komunikace společnosti ze strany široké veřejnosti. Na obě strany se bude klást velký důraz, protože se stanou důležitým elementem v procesu postupného obnovování důvěry k podnikatelským praktikám.

Studie identifikovala 12 oblastí, které mají na důvěru a důvěryhodnost největší vliv:

- otevřenost a čestnost podnikatelských praktik,

- přímočará a otevřená komunikace společnosti navenek,

- produkt poskytující přidanou hodnotu,

- starostlivost o záležitosti a rozvoj zaměstnanců,

- kvalita produktů a další služby,

- pochopení potřeb zákazníka a jejich efektivní uspokojení,

- komunikování leaderů na trhu,

- komunikace finančních ukazatelů,

- inovace a odlišení se od konkurence,

- výkonný ředitel jako obraz společnosti,

- přínos rady ku prospěchu společnosti,

- zainteresovanost v rozvoji komunity.

Nejdůležitější roli v procesu budování důvěry hraje ředitel společnosti. Ten je zároveň budovatelem a strážcem vztahů ve společnosti a zájmů jejích skupin.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk