S početnou skupinou můžete o cílech mluvit různě

Pokud máte jako manažer v týmu kolem deseti lidí, určitě pro vás není problém pomáhat jim v plánování a dosažení cílů. Co ale když jich máte v týmu více než šedesát?

Abyste pomohli všem zaměstnancům, jak jen chcete, musíte si uvědomit, že všechny jejich cíle by měly být přímo spojené se strategickými cíli organizace.

Jeden ze způsobů, který manažeři často využívají, je ten, že osobně mluví s každou osobou a chtějí po ní, aby přišla s jedním nebo dvěma vlastními cíli. Další způsob je jednat s e skupinou jako s celkem, seznámit jí s cíli oddělení a ptát se jí, jak by je chtěla zahrnout do své vlastní práce. 

Udělejte diskuzi, kde se budete bavit o tom, jaké jsou firemní cíle, a následně o tom, jak vaše skupina může k těmto cílům přispět. Můžete také požádat každou malou skupinu, aby si zvolila mluvčího, a s ním potom budete jednat o cílech celé skupiny.

-pk- 

Zdroj: Joan Lloyd & Associates - stránky americké koučky Joan Lloydové
Zobrazit přehled článků ze zdroje Joan Lloyd & Associates