Empowerment: Co to je a jak jej praktikovat ve vašem týmu

V poučkách o vedení lidí a leadershipu se často vyskytuje anglické slovo „empowerment“. To nemá nutně přesný český ekvivalent, ale dalo by se přeložit jako „zplnomocnění“ nebo „rozšiřování pravomocí“ jedinců. Označuje se tak praxe, kdy se zaměstnancům dostává ze strany vedení čím dál větší důvěry, pravomocí a prostoru pro vlastní rozhodování a iniciativu. Jak můžete i vy praktikovat „empowerment“ ve vašem týmu?

Ilustrační snímek

Proč dávat zaměstnancům větší pravomoci?

Podle Entrepreneur.com je důvodů, proč by se měli zaměstnanci více zplnomocňovat, celá řada. Především platí jsou to právě řadoví zaměstnanci, kteří jsou takříkajíc v první linii. Tedy nejlépe vědí, jak se klienti chovají, jaké jsou každodenní problémy, které musí řešit, a co je od práce nejvíce zdržuje. Tím, že jim dáte možnost se více rozhodovat sami za sebe, budou si schopni sami určit, co dělat jinak, aby se jim pracovalo lépe. Zplnomocněním pracovníků také rozšiřujete diverzitu, kapacitu a flexibilitu týmu a delegujete část svých rozhodovacích pravomocí na podřízené, čímž si uvolňujete ruce pro jinou práci.

Jak zaměstnance zplnomocnit?

Proces poskytnutí většího prostoru a pravomocí pracovníkům musí být individuální, dlouhodobý a postupný. Zde je několik tipů, jak na to:

  • Vytvořte zdravé pracovní prostředí, ve kterém jsou pracovníci motivováni zkoušet nové postupy a nejsou káráni za malé chyby.
  • Dávejte pracovníkům zpětnou vazbu a veďte s nimi aktivní dialog o jejich práci, právech, povinnostech a pracovním vytížení.
  • Konzultujte svá rozhodnutí s jednotlivými pracovníky a postupně je čím dál víc zahrnujte do rozhodovacích procesů u vás v týmu.
  • Nastavte transparentní systém postupného rozšiřování pravomocí pracovníků na základě odpracovaného času, expertizy a seniority.


-mm-

 

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com