Tajemství úspěšných lídrů? Umí číst a používat řeč těla.

Když se na někoho snažíte zapůsobit nebo s někým jednáte, co byste dali za to, abyste mohli číst myšlenky daného člověka? Zní to jako sci-fi, ale existuje schopnost, která se čtení myšlenek přibližuje, a sice umění číst řeč těla. Na nonverbální úrovni naše tělo nepřetržitě vydává celou řadu signálů, které vypovídají o tom, co cítíme, co si myslíme a jak reagujeme na to, co je řečeno. A ti nejlepší lídři jsou právě proto mistři ve čtení a používání neverbálních gest a výrazů. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější neverbální signály, kterým musíte věnovat pozornost.

Ilustrační snímek

Oči

Ne nadarmo se říká, že oči jsou oknem do duše. Lidé se déle a intenzivněji dívají na věci, které se jim líbí a které je přitahují. Pokud tedy člověku, se kterým jednáte, uděláte nějaký návrh nebo mu představíte nějakou myšlenku a danému člověku se rozšíří zorničky a začne méně mrkat, jedná se pravděpodobně o něco, co jej upřímně zaujalo. Tento poznatek lze využít i aktivně. Jestliže chcete u druhého člověka vzbudit důvěru, neuhýbejte pohledem, když na něj mluvíte. Podvědomě tak bude váš protějšek vnímat, že se o něj zajímáte. Všeho ale s mírou! Nesmíte na svůj protějšek za každou cenu upřeně civět.

Ústa

Jak uvádí The Balance, úsměv, cuknutí koutků nebo oddělení rtů od sebe značí spokojenost a zájem. Stažené rty nebo koutky úst směrem dolů naopak znamenají nesouhlas, znepokojení nebo pocit ohrožení. Pokud je stažení rtů doprovázeno zkrabatěním nosu, jedná se o výraz vyložené nevole nebo rozhořčení.

Ruce

Obecně platí, že otevřená náruč, volně položené ruce a otevřený postoj nebo posed značí otevřenost a důvěru. Jestliže někdo sedí se založenýma rukama nebo je do této polohy dá ve chvíli, kdy danému člověku předestřete nějaký návrh, jedná se o obranný mechanismus spojený s nevolí, nesouhlasem a ohrožením.

Pozice těla

Podobně jako u rukou i celková pozice těla vašeho protějšku vůči vaší osobě vypovídá o vzájemném vztahu vás dvou. Pokud má druhý člověk tendenci se od vás odvracet nebo odklánět, je něco špatně. Naopak naklonění trupu směrem k vám a přiblížení se vaší osobě značí, že vám daný člověk důvěřuje a souhlasí s tím, co říkáte.

 

-mm-

Zdroj: The Balance - americký server zaměřený na peníze a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Balance