Inovativní leadership: Nové produkty nestačí

Podívejme se, proč je třeba uplatňovat inovativní metody i ve vrcholovém managementu – a nejen v odděleních IT a výzkumu.

Ilustrační snímek

Vaše firma musí fungovat progresivně – inovativní produkty samy o sobě nestačí, pokud zbytek firmy stále funguje podle zastaralých metod řízení. Taková situace žádný velký úspěch nepřinese.

Jsou poskytovatelé telekomunikačních služeb na špici firem, které přicházejí s digitálními inovacemi? Tyto společnosti jsou ve skutečnosti podle článku na webu director.co.uk dost neúspěšné, pokud se zaměříme na zákaznickou zkušenost.

Ano, tyto firmy na trh uvádějí nové výrobky. Top management těchto společností však často využívá zastaralých řídících postupů, takže značná část komplexnosti a složitosti, která je s novými produkty spojená, je vlastně přesunuta na zákazníky. To pak vede k opravdu nepříjemným zážitkům, pokud chcete např. převést své připojení při stěhování do nového domova.

Zůstaňte relevantní nebo se stanete historií

Firmy si zkrátka nemohou udržet své zákazníky pouze zaváděním nových produktů a služeb. Mladé, dynamické firmy často mění standardy, které fungují v rámci daného odvětví. Spotřebitelé pak začínají to, co jim poskytují zavedené firmy, vnímat jako zastaralé a nedostatečné.

Inovativní firmy si kladou nové otázky a snaží se řešit dosud zanedbávané problémy. I když jejich nové produkty leckdy mají vyšší cenu, nabízejí novou perspektivu a obvykle jsou schopni vyřešit problémy rychleji a přesněji než zavedené firmy.

Tyto nové firmy nejsou totiž omezeny trajektoriemi danými firemní historií. Proto je pro ně snazší udržet věci agilní, nenáročné a flexibilní. Díky tomu se rychleji rozhodují a umí lépe reagovat na dynamicky vznikající výzvy. Zavedené firmy však i tak mají šanci se opakovaně přetvářet a měnit, aby zůstaly i nadále relevantní. Apple, Ikea a Volvo jsou důkazy, že inovativní změny mohou pomoci i starým, zavedeným firmám v tom, aby zůstaly na trhu a nové technologické inovace přeměnily ve svůj úspěch.

-jk-

Zdroj: Director Magazine - britský časopis pro vedoucí pracovníky především malých a středních podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Director Magazine