Jak poznat, zda máte dobrou práci

Každá práce má, stejně jako každý vztah, své těžké chvíle a s řadou lákadel na pracovním trhu je pokušení „změnit partnera“ stále větší. Je ale třeba zachovat chladnou hlavu a v klidu zhodnotit, co vlastně máte, než se rozhodnete utíkat.

Bez ohledu na hlavní činnost vaší práce – ať je to vyučování, obchodování s akciemi nebo uklízení hotelových pokojů – existují objektivní kritéria, která se dají užít k měření toho, zda je vaše práce pro vás to pravé. Odborníci Marcus Buckingham a Curt Hoffman jich ve své knize First, Break All the Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently (Zaprvé, porušte všechna pravidla: Co dělají nejlepší světoví manažeři odlišně) identifikovali celou řadu:

- Víte, co se od vás v práci očekává?

- Máte materiál a vybavení, které potřebujete pro korektní výkon své práce?

- Máte v práci příležitost dělat ji každý den co nejlépe?

- Dostalo se vám v posledních sedmi dnech pochvaly za práci?

- Zajímá se váš nadřízený o vás jako o člověka?

- Je ve vašem pracovním okolí někdo, kdo povzbuzuje váš profesní rozvoj?

- Bere se ohled na váš pracovní názor?

- Je vaše pozice důležitá v celkové firemní strategii?

- Mají vaši spolupracovníci zájem o odvádění kvalitní práce?

- Máte na pracovišti dobrého přítele?

- Měli jste v průběhu roku příležitost učit se něco nového nebo růst?

Autoři knihy vybrali tyto otázky po provedení rozsáhlého průzkumu, kterého se účastnilo více než jeden milion zaměstnanců. Chtěli identifikovat klíčové prvky atraktivního pracoviště, které dokáže přilákat a udržet talenty. Zajímavé je, že v seznamu vůbec není zahrnuta spokojenost s platem a benefity, údajně proto, že je důležitá pro všechny zaměstnance, ať už mají svou práci rádi, nebo nikoliv.

Coffman odhaduje, že procento firem, které projdou tímto testem je jen asi 15 %. V rámci firmy se ale mohou vyskytovat pozice, které v testu obstojí, přestože firma jako celek ne. Proč? Záleží na vedení. Coffman je přesvědčen, že 70 % zaměstnanců odchází právě kvůli špatnému vztahu se svým přímým nadřízeným.

Upozornění: Důležitější je prvních šest otázek testu, neboť představují základ toho, na čem závisí spokojenost v práci.

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com