Máte odprezentovat špatnou prezentaci? Návod na přežití

Ilustrační snímek

Pokud chcete, aby vaše prezentace dopadla dobře, měli byste se vyhnout použití slidů, které připravil někdo jiný. Nejlepší je prostě připravit si vlastní materiály. V reálném a krutém světě prezentací se však často stane, že budete požádáni, abyste použili nějaké cizí slidy. Váš nadřízený si například na poslední chvíli rozmyslí, že na prezentaci vlastně nemůže. A pak je to na vás. Hodně štěstí...

Mnoho lidí stále věří tomu, že slidy musí obsahovat všechny informace, které řečník sdělí. Co ale dělat, když je prezentace, kterou máte použít, plná hustě popsaných slidů? Zde je několik tipů doporučených webem presentationmagazine.com.

- Vytištěné slidy rozdejte jako diskuzní materiály a použijte je jako výchozí bod pro diskusi. Místo prezentace udělejte workshop nebo hromadnou konverzaci.

- Jděte do toho – běžte a prezentaci odprezentujte bez slidů. Nebo prostě promítněte obrázek svého šéfa, aby bylo jasné, že jen čtete slidy, které pro ně připravil on. On je ten, koho by měli obviňovat.

- Rozdejte vytištěné materiály a po deseti minutách prezentaci rozpusťte. Posluchače pošlete pro kávu nebo čaj a instruujte je, aby si materiály přečetli. Po 20 minutách pak uspořádejte schůzi, na které bude každý mít materiály přečtené a bude prostor pro dotazy.

- Když jsou slidy plné odrážek, najděte si pět minut a zkopírujte tyto odrážky do svých poznámek. Potom promítněte slidy jen s nadpisy, jinak prázdné. Když to uděláte, budete mít své materiály po ruce – a vaše publikum vás nebude nenávidět.

- Utečte a zachraňte se – když už nezbývá žádný čas, abyste prezentaci vylepšili a učinili o něco srozumitelnější, snažte se za každou cenu uniknout. Přesuňte prezentaci, nebo ji zrušte.

-jk-

Zdroj: Presentation Magazine - portál věnovaný prezetacím a veřejnému vystupování
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentation Magazine