Etiketa na poradě

Porady mají svá pravidla, nejen pokud jde o organizaci, ale i o společenské chování. V každé firmě či pracovní skupině si můžete stanovit vlastní pravidla, důležité je však, aby je všichni znali a dodržovali. Zkuste začít příští poradu tím, že se dohodnete na pravidlech. Toto je několik námětů k diskusi.

- Dodržujte začátek a konec porady. Ujasněte si, že každý je povinen přijít včas a umožnit průběh porady tak, aby mohla i včas skončit.

- Držte se agendy. Vytvořte agendu, kterou rozdáte všem účastníkům a držte se skutečně jen toho, co je v agendě.

- Vypněte mobilní telefony a další zařízení. Podle povahy porad umožňujte používání počítačů, nebo je zakažte.

- Vždy mluví jen jeden. Mluvte jeden po druhém, ostatní naslouchají. Nesnažte se vyčnívat v konverzaci, přerušovat druhé nebo vznášet zbytečné poznámky.

- Držte se tématu. Nepřicházejte s jinými tématy nebo dílčími záležitostmi, které se netýkají diskutovaného problému.

- Počkejte s otázkami a komentáři na konec porady nebo vyhraněný čas.

-kk-

Zdroj: Career Know-How - Server věnovaný praktickým tipům pro rozvoj kariéry.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Know-How