Rozumíte si s mladými zaměstnanci?

Ilustrační snímek

Jste si jisti, že vaši lidé rozumějí slovům, které běžně používáte při práci? Nemyslíme teď odborné termíny, ale výrazy jako „porada“ nebo „kancelář“. Představy o významu těchto slov se mohou výrazně lišit, zvláště pokud mluvíte se zaměstnanci z nejmladší generace Millennials (narození v letech 1980-2000). Na několik slov, kterým mladí pracovníci zaručeně rozumějí jinak než vy, upozornil server Inc.com. Která to jsou a jak byste je měli vysvětlit?

Teď“

Co jiného by slovo „teď“ mělo znamenat než „v tento okamžik“? Pro nejmladší generaci pracovníků to znamená „až budu připraven / až budu hotov“. Ujistěte se tudíž, že vaši pracovníci do třiceti let vědí, co znamená „hned“.

Porada“

Mladí lidé dnes přemýšlejí, zda poradou myslíte telekonferenci, videokonferenci, chat či jinou elektronickou komunikační platformu. Připomeňte jim proto, že porada je osobní setkání lidí za účelem společné diskuse o nějakém problému.

Kancelář“

Kancelář dnes může být jakékoli místo, kde máte počítač a můžete si vypít šálek kávy. Dávejte si proto pozor, aby vaši mladí kolegové věděli, kam mají přijít, když se s nimi chcete sejít „v kanceláři“.

Přítel“

Na významu tohoto slova se výrazně negativně podepsal Facebook. Pro facebookovou generaci je přítel synonymum známého, s nímž nemusíme mít žádné hlubší vztahy založené na vzájemné podpoře a respektu. Pokud tedy v práci chcete propagovat kulturu přátelství, nejprve se ujistěte, že si všichni rozumíte.

Šéf“

Ani toto slovo již dnes nemusí být jasné. Mladí lidé mohou mít pocit, že žádní šéfové už neexistují, jejich nadřízenými jsou „tým lídři“ nebo „kolegové“. Vždy je však třeba si vyjasnit, že šéf je ten, kdo rozhoduje a řídí zaměstnance.

Jakým dalším slovům podle vás dnešní mladí zaměstnanci nerozumějí?

-kk-

Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com