Co možná nevíte o PowerPointu

MS PowerPoint (dále PP) obsahuje několik nových prvků. Jeden, který autor považuje za velice užitečný, je Research Task Pane (Vyhledávací okno – dále RTP). Překvapuje ho, jak málo je RTP využíváno. Dle jeho průzkumu mnoho uživatelů ani neví, že existuje. Představte si hledání definic, synonym, prohledávání internetu a překládání z jednoho jazyka do druhého, aniž byste museli z PP vyskakovat.

Základy vyhledávání
RTP se objevilo poprvé ve verzi z roku 2002, kdy umožňovalo uživatelům přístup k často užívaným příkazům a postupům prostřednictvím čistého a neobtěžujícího rozhraní. Může se využívat jako slovník nebo thesaurus, umožňuje přístup k příručkám a internetovým stránkám. Je možné přidávat další referenční materiál od firmy Microsoft, ale i jiných.

Využití
Většina uživatelů PP, kteří se účastnili průzkumu, využívá RTP jako zdroj pro definice. Kliknutím pravým tlačítkem na slovo ve slajdu a vybráním možnosti Look Up (vyhledat), otevřete vyhledávací panel. Jedinou nevýhodou je, že panel nemá audio komponentu, a není tak možné slyšet, jak se slovo vyslovuje. RTP obsahuje thesaury v několik jazycích. Na nalezené slovo stačí kliknout a objeví se možnost jeho vložení (Insert) do aktivního slajdu v PP.

Nejde vám překlad?
RTP umožňuje překlad až mezi jedenácti jazyky. Při využívání slovníku je samozřejmě třeba opatrnosti, neboť systém umí překládat pouze jednotlivá slova a nabízí jen nepatrnou asistenci v rámci celých frází nebo vět, obvykle bohužel nabízí doslovný nebo nesprávný překlad.

Encyklopedie, která nic neváží
RTP také umožňuje přístup do encyklopedie Encarta, která může být nepostradatelným zdrojem, pokud pracujete například na nějakém průzkumu.

Specializované informace
RTP také zahrnuje příjemné on-line vyhledávací prvky pro ty, kteří potřebují finanční, lékařské nebo další specifické, doplňující informace. RTP vám také umožní dělat on-line průzkum prostřednictvím MSN. Pokud byste raději využívali například Google, je to možné.

RTP si můžete nechat upravit „na míru“ pro zdroje, které využíváte nejvíce. On-line zdroje jsou neustále aktualizovány.

-av-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations