Musíte mít vždy pravdu? Možná je čas změnit návyky...

Ilustrační snímek

Jaké skryté pohnutky vás vedou k tomu, že musíte každou konverzaci „vyhrát“? Je dost možné, že potřebujete vyhrát z pohnutek směřujících k manipulaci nebo naopak vycházejících ze strachu. Všichni totiž máme tendenci vidět vše jako výhru, nebo jako prohru. Někdo prostě musí mít pravdu a to znamená, že druhý se musí mýlit. Naše ego se potřebuje cítit silné a potřebuje vědět, že je v bezpečí. Když nám někdo dokáže že se pleteme, cítíme strach a ohrožení. Konflikty, nedůvěra, vztek a frustrace však ohrožují naše vztahy s ostatními lidmi. Společným původcem těchto pocitů je strach. Bojíme se ztrát, tvrdí web management-issues.com.

Proč je tak těžké zbavit se konfrontačního smýšlení?

Zdá se, že zbavit se potřeby mít vždy pravdu je skutečně oříšek. Koncept „já“ se vytváří už během našeho dětství. V našich raných letech jsme totiž doslova plněni mnoha očekáváními, domněnkami a názory. Některé z nich přijmeme za své, a tak se vytváří část toho, kým jsme. Různí lidé tak v této fázi života získají různá přesvědčení a názory. Když nás však naše ego řídí přespříliš, potom převáží postoj, že vše se točí kolem nás samotných. Když se poté někdo snaží zpochybnit náš názor, naší prvotní reakcí je strach, protože se bojíme že my samotní jsme ohroženi. Zato když máme pravdu, jsme to prostě my a vše je s námi v souladu, nic nás neohrožuje – proto je pro mnoho lidí nesnesitelně nepříjemné, když s nimi někdo nesouhlasí. Možná tento pocit znáte i vy sami.

Vyhněte se frustraci

Jediným způsobem, jak můžeme odvrátit tuto špatnou dynamiku, je oprostit se od polarity, která je nastavena v našem vnímání. Musíme se snažit vážit si spolupráce a vnímat ostatní méně nepřátelsky. Dvě strany nemusí být vždy oponenty, mohou se přeci dohodnout a spojit. Skutečnou výzvou je tedy přistupovat k ostatním tak, že budeme klást důraz na to, co máme společné a v čem jsme si podobní. Potom se tam, kde dříve převládal konfrontační přístup já vs. ty, objeví smýšlení přínosné pro obě strany a budeme schopni uvažovat o my.

Zbavte se touhy mít vždy pravdu

Pokud se vám to povede, získáte vnitřní klid a mír. Důvěřovat ostatním pro vás nebude takový problém, budete upřímnější a bude pro vás daleko jednodušší navazovat otevřené, harmonické a vzájemně prospěšné vztahy.

-jk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues