Když se chce retence

Máte strategii pro získávání kvalitních zaměstnanců, ale už nevíte, jak si je udržet? Článek se zabývá nejdůležitějšími součástmi retence zaměstnanců – uznáním a oceňováním – které vedou k angažovanosti pracovních sil. Využívání uznání a odměn k motivaci zaměstnanců je dnes běžné v organizacích všech velikostí i oborů působnosti. 75 procent amerických firem například využívá nějaký program odměňování zaměstnanců na základě výkonnosti.

Uznání prokazatelně vede k větší spokojenosti i výkonnosti zaměstnanců. Instinktivně všichni víme, že motivace je klíčem k úspěšnému chodu organizací. Proč je tedy tak obtížné efektivně hodnotit zaměstnance a jen málo manažerů ví, jak správně projevit své uznání? Problém bývá nejčastěji v oblasti vůdcovství. Firmy musejí hledat a rozvíjet vůdce, kteří budou mít dostatečnou důvěru, znalosti i zkušenosti potřebné k oceňování a motivaci druhých. Tito vůdcové musejí být zároveň odvahu a vytrvalost upozorňovat na špatnou výkonnost a pracovat se zaměstnanci na nápravě. V propouštěcích pohovorech se zaměstnavatelé často dozvídají, že zaměstnanci neopouštějí firmu, ale její manažery.

Schopnost motivovat zaměstnance spočívá z velké části ve schopnosti rozhodnout, jak a kdy projevit uznání a posílit tak pozitivní chování na pracovišti. Budeme-li předpokládat, že těmto schopnostem se manažer může naučit, firmy by měly své manažery důsledně vzdělávat. Pokud se domnívají, že se tyto schopnosti učit nedají, měly by více investovat do výběru a retence manažerů, který jimi již disponují.

-kk-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com