Nechte to být

Nechte to být

Každý manažer má někdy pocit, že určitou situaci prostě nemůže jen tak přejít bez povšimnutí, nereagovat. Typickým příkladem je třeba nesplněné očekávání či podrážděnost něčí hrubostí. Neschopnost věci neřešit však může lehce vést k nepříjemným pocitům úzkosti, tlaku nebo stresu a vážně tak poškodit doposud pevné mezilidské vztahy.

Ideálním případem řešení problému s druhým člověkem by byla jistě přímá konverzace, která by vedla k uzavření oboustranné dohody a rychlému vyřešení sporu. Ta však vyžaduje výborné komunikační vlastnosti a v reálném životě rozhodně není na denním pořádku. Není proto od věci, když člověk místo přímého konfliktu zvolí nejprve čas na rozmyšlenou a nechá volný průběh svým myšlenkám. Může svou situaci například konzultovat s lidmi, kterých se podobný problém také dotýká. Základem je však přemýšlení o sobě samém a položení si jedné zásadní otázky: Co by se teď stalo, kdybych neměl žádná zvláštní pravidla, očekávání nebo osobní interpretace dané situace? Možná by to tak bylo lepší.

**Datum vydání:** III/2003
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online