Jak úspěšně hasit konflikty na pracovišti

Jak úspěšně hasit konflikty na pracovišti

Zejména u malých a středních firem je manažer tím, kdo je odpovědný za vytváření příjemného pracovního klimatu. Když se v takové malé firmě strhne hádka nebo dojde k jinému konfliktu, má to na celkovou pracovní výkonnost všech zaměstnanců větší dopad než ve velkých společnostech, kde se obvykle vše řeší v rámci jednotlivých oddělení. Článek poskytuje rady, jak by si měl manažer v takových situacích počínat.

Vzhledem k tomu, že „blbá nálada“ se ve firmě šíří velmi rychle, měl by manažer v případě konfliktu neprodleně zasáhnout, a nečekat na další následky. Mohlo by totiž dojít k tomu, že by se firma rozštěpila na dva tábory, které by se hádaly o to, kdo je v právu. Nejlepším řešením je konfrontovat obě znesvářené strany a nechat je, aby si vše pokud možno v klidu vyříkali. Snažte se, aby se nepřekřikovali. Jedině, když si vyslechnete obě strany, budete schopni najít řešení.

Dalším krokem by mělo být vysvětlení chyb. Nechte obě strany, aby řekli, co by podle jejich názoru měl ten druhý udělat jinak a jak by to měl udělat. Odpovědi by měly být co nejkonkrétnější. Vše si poznamenejte. Poté byste měli obě strany vyzvat k tomu, aby se snažily postupovat podle tohoto seznamu a důrazně je upozornit, že v případě dalších konfliktů budou následovat přísná opatření.
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com