O řečové komunikaci a rétorice

O řečové komunikaci a rétorice

Slovo komunikace dnes skloňujeme ve všech pádech. Snažíme se komunikovat co nejlépe, nejefektivněji, nejpřesvědčivěji. Jsme ale skutečně schopni prostřednictvím přesvědčivého jazykového projevu zvolit nejlepší možné jednání? Pokud odpovídáte „ne“ a jste ochotni zdokonalit své jednání s druhými přesnější a efektivnější výměnou myšlenek či pocitů, přečtěte si následující vybrané zásady rétoriky:

- Mluvte jen tehdy, máte-li co říct.
- Užívejte především spisovného jazyka.
- Věnujte dostatečnou pozornost výběru slov.
- Jazyk těsně souvisí s myšlením. Uspořádaným myšlenkám odpovídá uspořádaný syntaktický projev.
- Používejte jazykové prostředky, které řečový projev obohacují.
- Nezapomínejte na dýchání.
- Vhodně využívejte intonace.
- Ve svém projevu využívejte pauz a snažte se dobře artikulovat.
- Je vhodné využívat řeči těla.

**Datum vydání:** II/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz