Potěšte svého CEO

Potěšte svého CEO

Každý příslušník řad středního managementu si někdy položil otázku, jak získat pozornost výkonného ředitele firmy (tedy CEO) pro zásadní problémy jednotlivých oddělení. Pro CEO je charakteristické, že nikdy nemají čas, což velmi komplikuje situaci. Vedoucí jednotlivých oddělení, kteří nedokáží CEO pro svou věc získat, mají posléze problémy se členy svého týmu.

Tento nelehký úkol se dá zvládnout pouze tehdy, když manažer najde rovnováhu mezi interpersonálními dovednostmi (tj. musí vědět, jak s CEO komunikovat, jak mu naslouchat, musí umět předvídat jeho reakce) a odbornými zkušenostmi a vědomostmi (znalost fakt a výsledků analýz).

Asi nejdůležitější podmínkou a základem pro úspěšnou komunikaci s CEO jsou výborné pracovní výsledky. Ty musí být vždy kvalitní a předávané včas. Někdy je vhodné udělat práci nad rámec očekávání výkonného vedoucího – např. přijít s návrhy na zlepšení určité situace nebo zapojit vlastní kreativitu a zpracovat profil firmy netradičním způsobem.

Jak již bylo řečeno, CEOs nemají nikdy čas. Je proto nutné veškeré prezentace připravovat tak, aby z nich bylo na první pohled patrné, o čem jsou. Místo celostránkových zpráv je vhodné je informovat prostřednictvím vzkazů na nalepovacích poznámkových lístečcích. Při odesílání dokumentů e-mailem je vždy nutné připojit informaci o tom, co považujete v dokumentu za důležité.

Místo vlastních domněnek je třeba prezentovat fakta. Nezačínejte věty slovy „Já se domnívám“ nebo „Já myslím“. Další důležitý aspekt – CEO nesnášejí překvapení. Je vhodné jim všechny informace prezentovat tak, jako by oni byli těmi prvními, kdo se je dozvídají. Další důležité aspekty komunikace s CEO jsou popsány v článku.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher