Etické normy - jak rozlišit dobré od zlého?

Etické normy – jak rozlišit dobré od zlého?

Firmy dávají najevo svou snahu o dodržování správných podnikových postupů zaváděním etických norem. Tyto normy mohou používat všichni manažeři. Etika je důležitá jak pro jednotlivce, tak pro celou organizaci. Jestliže organizace postrádá smysl pro zodpovědné chování, má to neblahý vliv i na všechny její členy. Manažeři si musí uvědomit, že to, co oni praktikují, je ve firmě obecně považováno za správné.

Etické normy však nesmí být jen na papíře. Celá firma se musí snažit o jejich prosazování. Firma si tak také dělá dobré jméno a vyhledávají ji kvalitnější zaměstnanci. Normy pro etické postupy uvedené v článku obsahují některé obecné zásady chování a rozhodování:
* Integrita. Manažeři by se měli ke svým zaměstnancům chovat vždy čestně a měli by vytvářet atmosféru důvěry. Je třeba se vyvarovat klamavých a zavádějících výroků a vyhnout se možnému střetu zájmů.
* Produktivita. Manažer by měl znát všechny aspekty své činnosti a oboru, v němž působí. Měl by mít přehled o tom, jak podporovat produktivitu na pracovišti, jak lépe komunikovat a měl by se neustále zdokonalovat a podporovat v tom i své podřízené.
* Zodpovědnost. Manažer by měl plnit své závazky a úkoly a dodržovat podmínky uzavřených smluv.
* Úcta ve vztazích. Je třeba se vyhnout konfliktům, které by mohly působit dojmem, že si manažer chce pouze dokázat svou moc. Je nezbytná určitá citlivost a vnímavost, aby člověk dokázal odlišit, co je skutečně nutné a co by mohlo ohrozit svobodu ostatních. Měla by se vytvořit atmosféra důvěry, aby se zaměstnanci nebáli hovořit o etických problémech s nadřízenými.

Zdroj: Financial Times - portál předního britského deníku Financial Times
Zobrazit přehled článků ze zdroje Financial Times