Nezájem a nízká výkonnost zaměstnanců - kdo je vinen?

Nezájem a nízká výkonnost zaměstnanců – kdo je vinen?

Osobní poradci velmi často slýchají od svých klientů, že ačkoli plní své úkoly a nepřekračují rozpočet, musí se potýkat s nezájmem svých podřízených, s jejich apatií, nedostatkem iniciativy a s jejich nízkou výkonností. Na vině jsou přitom většinou oni sami!

Vedoucí pracovníci by si měli položit otázku, zda dokáží své podřízené skutečně řídit. Zakopaný pes totiž obvykle spočívá v tom, že manažeři se pouze domnívají, že umí řídit lidi – ve skutečnosti to neumí. Správný manažer musí umět druhé motivovat a být jim příkladem. Výraznou roli v tom hraje i schopnost komunikace s podřízenými – jestliže nemají od svého vedoucího zpětnou vazbu, velmi snadno ztratí zájem o svou práci.

Důležité je vytvořit si hned ze začátku plán, v němž budou uvedeny nejdůležitější body vedoucí ke zlepšení stávající situace. Co je tedy důležité?
* Informovat ostatní srozumitelně o představě toho, co by měli pro organizaci dělat.
* Zaměřit se na chování svých podřízených a nevhodné chování se snažit nenásilně změnit. Je také třeba podporovat spolupráci mezi jednotlivými odděleními ve firmě.
* Neřešit problémy za ostatní, ale podporovat je, aby nalezli řešení sami. Někdy se stane, že zaměstnanec ztratí zájem o svou práci jen proto, že jeho nadřízený mu nedá prostor k vlastní realizaci.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Progressive Leadership - Stránky firmy Progressive Leadership věnované správě znalostí a osobnímu poradenství a školení vedoucích pracovníků.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Progressive Leadership