Spolupráce na prvním místě

Spolupráce na prvním místě

V současné době i blízké budoucnosti je pro úspěch manažerů a vedoucích pracovníků klíčovým faktorem týmová spolupráce. V průzkumu společnosti NFI Research se na tom shodla většina z dvou tisíc dotázaných amerických manažerů. Přikládá tomu dokonce dvakrát větší důležitost než schopnosti řídit ostatní nebo být příjemný. Prosazování spolupráce souvisí jednak se vzrůstající složitostí práce a ekonomickými tlaky, jednak s rozvojem technologií, které práci v týmu usnadňují.

Dobrou zprávou může alespoň pro americké manažery být skutečnost, že týmové spolupráci ve firmách různých velikostí se běžně vyučuje na obchodních školách a univerzitách. Spolupráce na běžných obchodních úkolech pomáhá formovat schopnost každého jedince budovat vztahy, lépe je chápat a využívat. Řízení vztahů se tak stává nejzásadnějším předpokladem úspěšné týmové práce. Zúčastnění navíc lépe porozumějí rezistenci ostatních. Je třeba uvědomit si, že každý člen týmu může něčím přispět a zároveň se něčemu novému naučit. Organizace podporující spolupráci s velmi vysokou účastí všech členů týmu mohou získat velkou výhodu v soustředění společné energie dohodnutým směrem.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com