Zlatá pravidla managementu

Zlatá pravidla managementu

Módní trendy se nevyhýbají ani oblasti managementu a stylům řízení. Článek však přináší strategie, které se za posledních 20 let nejvíce osvědčily a které z módy rozhodně nevyjdou.
1. Komplexní řízení kvality (TQM). Sem patří například průběžné zlepšování a statistické řízení procesu. Řízení kvality se týká téměř každé oblasti činnosti podniku, a proto by bez této strategie celkové řízení nefungovalo tak, jak by mělo.
2. Restrukturalizace podnikových procesů (reengineering). Tato strategie vyžaduje velké změny základních činností firmy, jejichž hlavním cílem má být snížení nákladů. Tento proces byl často kritizován, protože si jej lidé mylně spojují s propouštěním zaměstnanců.
3. Motivace zaměstnanců. Schopný manažer by měl umět vést své zaměstnance ke schopnosti rozhodovat se a za správná rozhodnutí je odměňovat. Část jeho práce by měli převzít vedoucí jednotlivých oddělení – např. marketingu, služeb pro zákazníky apod.
4. Vytváření pracovních týmů. Tato strategie úzce souvisí se zlepšováním kvality a s motivací zaměstnanců. Pomáhá rozvíjet komunikaci na pracovišti a podporuje a rozvíjí všechny schopnosti zaměstnanců. Neměla by se však považovat za všelék – existují situace, ve kterých udělá jedinec lepší rozhodnutí než tým.

**Datum vydání:** III/2002
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com