Národní informační infrastruktura - inovační superdálnice

Národní informační infrastruktura - inovační superdálnice

Současný svět zažívá dosud nepoznaný rozvoj v mnoha oblastech vývoje, růstu, revitalizace a organizace. Řada zemí se snaží posílit své pozice v mezinárodním kontextu. Ekonomika a společnost se mění, je čas učit se jeden od druhého.Národní informační infrastruktury (NII) slouží jako most pro předávání nápadů z místa jejich původu ostatním – celosvětově propojují myšlenkové i ekonomické kapacity – od vlád. přes politiky až po nejrůznější organizace. Jen tak lze vybudovat funkční globální infrastrukturu, z níž mohou mít prospěch všichni. Hlavními tématy jsou znalosti jakožto nejcennější komodita každého státu, inovace od nápadu po komerční využití a nahrazení dosavadního modelu vítěz/poražený efektivnější variantou sdílení znalostí a spolupráce.

Díky moderním technologiím je tento cíl nyní dosažitelný, je však třeba vybudovat potřebnou strategii. Ta zahrnuje ekonomii znalostí (určení jejich hodnoty), jejich vzájemnou provázanost – např. mezifiremní a týmovou spolupráci, dále patřičnou kvalifikaci pracovníků, využití soudobé technologie, a zejména samotný proces vzniku poznatků, který směřuje ke komplexnosti a všestrannosti.

Pro tuto informační dálnici je potřeba připravit vhodné podmínky. Jednou z nejdůležitějších je nalezení vhodného společného jazyka. Základem budoucí ekonomiky je kooperace, která však neznamená neexistenci potřebné konkurence. Je však nutné nalézt rovnováhu ekonomickou prosperitou a lidskostí – právě vytvořením patřičné kultury a společné vize.
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com