Nejlepší obrana je vzdělávání

Nejlepší obrana je vzdělávání

Spolu s tím, jak stoupá počet denně odeslaných e-mailů stoupá i přesvědčení, že elektronická pošta může ničit celé firmy. Jedinou zaručenou cestou k ochraně je přitom vzdělávání koncových uživatelů firemních počítačových sítí. Informovaný zaměstnanec je nelepší ochranou, protože ví, že nemá otevírat podezřelé zprávy a zná nástrahy, které na uživatele elektronické pošty čekají.

E-mail zůstává nejčastější formou útoku na firemní počítačové sítě, velmi rychle se však množí tzv. smíšené útoky, kdy nevyžádaná elektronická pošta skrývá počítačové viry nebo červy. Soudobé firmy musí v souvislosti s elektronickou poštou rozumět celé řadě právních záležitostí, jako je šíření pomluv, sexuální a rasová diskriminace, porušování autorských práv, publikování obscénních materiálů, ochrana soukromí a osobních dat či různé formy nedbalosti související se šířením virů.

Aby svou firmu ochránili před možnými problémy, IT administrátoři by měli aktualizovat politiku firemní elektronické komunikace a specifikovat přístup firmy k monitorování použití e-mailu. Koncoví uživatelé by měli být seznámeni s veškerou touto politikou a dodržovat ji. Měli by používat software pro filtrování elektronické pošty podle obsahu a software pro monitorování a zaznamenávání souvisejících aktivit. Vždy by pak měli rozšiřovat své povědomí a vzdělání ve vztahu k elektronické poště.

-kk-

**Datum vydání:** VII/2004
Zdroj: SearchCIO.com - Novinky, trendy a odborné rady pro IT manažery a pracovníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje SearchCIO.com