Důvěra je dobrá, kontrola je ještě lepší

Důvěra je dobrá, kontrola je ještě lepší

Trh má své vlastní zákony, nemůžeme se však spoléhat, že za nás vyřeší úplně všechno. Nemůže například regulovat činnost jednotlivých firem. Proto je nutné zavést určité kontrolní mechanismy. Čím je větší konkurence, tím větší a rozšířenější je i neznalost hospodářských a ekonomických zákonitostí mezi lidmi. Firmy navíc často správné fungování trhu blokují a brání lidem hledat nová řešení.

Patrně nejhorší situace nastane tam, kde se neschopní manažeři domnívají, že všechny problémy za ně vyřeší trh a že stačí mít před jménem titul a ohánět se cenami, které během své praxe získali. Management je však povoláním se vším všudy a jako takový by ho měli manažeři brát. Nikoli trh, ale manažeři mohou zlepšit využívání všech zdrojů ve firmě a jsou to opět oni, kdo může vytvářet hodnoty, podporovat inovace a zvyšovat produktivitu zaměstnanců. Nebo naopak.

Protože riziko selhání manažerů je velké, musí zde existovat určité kontrolní mechanismy nejvyšší úrovně. Trh mohl být považován za kontrolní orgán v době, kdy ještě byly firmy malé a negativní dopady jejich krachu či selhání nebyly tak katastrofální. Dnes by měly buď v rámci každé firmy nebo při ní existovat dozorčí orgány, které by měly na starost kontrolu vedení a které by chyby jen netrestaly, ale snažily se jim aktivně předcházet.
Zdroj: Manager Magazin - Německý portál pro manažery. Informace z politiky, ekonomiky, podnikání a e-businessu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Manager Magazin