Proč znalosti? Proč teď?

Proč znalosti? Proč teď?

Firemní znalosti jsou klíčem ke konkurenčním výhodám. O tom dnes není pochyb. Zájem o sdílení a správu znalostí však vždy tak samozřejmý nebyl. Mnozí manažeři slýchají i používají slovo znalosti den co den, aniž by si vlastně byli vědomi toho, proč je po znalostech v současné době taková poptávka. Proč jsou ty znalosti vlastně tak důležité? Zájem o znalosti a jejich správu se zrodil se šesti moderními podnikatelskými trendy. Jedná se o trendy, které společně podtrhují nutnost správy podnikových znalostí a zároveň tuto správu jednodušším způsobem umožňují:
- zrychlování procesů provádění změn v obchodním světě
- vyšší podíl znalostí v procesu prodeje výrobků a služeb
- snižování stavů/ rozšiřování obchodních aktivit do celého světa
- nebývalá mobilita pracovních sil
- nárůst virtuální práce
- pokračující vývoj informačních technologií

Jakmile dojde k nějaké interní či externí změně v souvislosti s nějakým podnikem, lidé o ní chtějí vědět a potřebují takovou znalost k výkonu své práce. Stejně tak je tomu v případě, že prodávané produkty a služby zahrnují obsáhlejší znalostní složku ve srovnání například s cenou surovin nebo při obchodní expanzi do různých částí světa. Svou roli ve sdílení znalostí hraje i snižování stavů a následná nutnost motivace zbylých pracovníků. Znalosti je nutné sdílet a šířit i mezi nově vznikajícími virtuálními týmy a v souvislosti s rychlým rozvojem informačních technologií. Znalostní sítě se v dnešní době vytvářejí nebývale dynamickým tempem. Tento trend bude nepochybně pokračovat i na dále.

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young