Proč a jak delegovat

Většina podnikatelů si stěžuje na nedostatek času a na příliš mnoho práce. Nejčastějšími omluvami bývá: Jsem příliš zaneprázdněný, než bych měl čas na delegování a vycvičení někoho jiného; nemám čas vysvětlovat úkoly a projekty; jsem jediná osoba, která to udělá správně; nikdo jiný není dost schopný a odpovědný; když deleguji odpovědnost, ztratím kontrolu nad projektem. Výsledkem jsou zpožděné projekty a nespokojení zaměstnanci. Delegování je řešením, zvláště pokud zaměstnanci cítí potřebu naučit se nové dovednosti, získat nové znalosti a spojit se více s organizací. Delegování a přidávání odpovědnosti jsou důležitým nástrojem motivování zaměstnanců. Jak na to?
- Identifikujte vhodnou a správnou osobu pro danou práci – tou nejlepší není vždy ta nejzkušenější a nejvzdělanější. Nejlepší osobou je někdo dychtící po učení, motivovaný a s velkým potenciálem. Najdete ho tak, že vyjdete ze své kanceláře a budete poznávat své lidi.
- Jasně a logicky určete cíl projektu a klíčové kroky – ujistěte se, že vybraný pracovník rozumí a může provést příslušné kroky. Neptejte se: „Rozuměl jsi mi? Slyšel jsi mě?“ Odpověď zní téměř pokaždé „ano“, i když to není pravda. Lepší jsou otázky typu: „Kterou částí procesu bys začal? Ke které části potřebuješ další zdroje? Jaká část ti není úplně jasná a potřebuje další diskuzi?“
- Stanovte jasné milníky a konečný termín – naplánujte datum a čas, dokdy má pracovník dokončit určitou část projektu a zpravit vás o svém pokroku.
- Poskytujte pravidelně zpětnou vazbu – nováček potřebuje pozitivní i negativní zpětnou vazbu, aby věděl, jak si vede.
- Po dokončení projektu zhodnoťte celý proces se zaměstnancem, kterému byl projekt delegován – všichni zúčastnění zjistí, co by mohli zopakovat, co změnit a co příště udělat jinak. Vy zjistíte, co se kdo naučil, a můžete přidělit větší odpovědnost a autoritu projektovému manažerovi.

-ba-
Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com