Prvních 100 dní v nové roli

Prvních sto dní v nové roli hraje stěžejní úlohu v tom, jak nastartujete svou další manažerskou kariéru. Je to však zároveň období zvýšeného tlaku na učení se novým věcem a také na naše emoce. Nálada často skáče od vysokého sebevědomí po závažné pochybnosti o vlastních schopnostech.

Na co se připravit

 • Časový tlak,

 • zvýšený tlak na učení,

 • zahlcení okamžitými „hořícími“ prioritami,

 • potřeba budovat nové vztahy a sítě kontaktů,

 • řešení problému zděděných po vašem předchůdci,

 • výzvy spojené se zděděným nebo nově budovaným týmem a složitá personální rozhodnutí,

 • chyby způsobené neznalostí firemní kultury,

 • hledání rovnováhy mezi příliš pomalým a příliš rychlým postupem.

Jak to zvládnout

 • Musíte se zbavit své staré role, jinak skončíte u tohoto, že budete dělat dvě práce a obě špatně.

 • Udržujte se fyzicky i psychicky fit. Dbejte o zdravé stravování a dostatek spánku.

 • Dobře si uvědomte, které z výše uvedených výzev se vás týkají nejvíc.

 • Sestavte si jasný profil vaší role, organizace a trhu. Vezměte to jako SWOT analýzu (seznam silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb).

 • Sestavte si dvouletý plán své role a sepište si priority pro prvních 12 měsíců. Pak teprve můžete začít psát plán pro prvních 100 dní.

Plán pro prvních 100 dní si rozdělte na části po 30, 60 a 90 dnech. Místo heslovitých bodů vyjadřujících, co budete dělat, si raději zapiště očekávané výstupy. Cíle si určujte tak, aby byly dosažitelné.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today