Otázkami k silnější firmě

Otázkami k silnější firmě

Vedoucí činitelé musejí umět klást správné otázky. Oznamovací věty čekají na souhlas nebo nesouhlas. Příkazy vyvolají vzpouru nebo rezignaci. Otázky ale dokáží posluchače zaangažovat do debaty, přesvědčit je, dát jim směr nebo zaměřit jejich pozornost na věci, ze kterých se mohou učit. V debatním týmu americké střední školy bychom narazili na tzv. Sokratovskou metodu přesvědčování, která vychází z logických souvislostí podtržených fakty a čísly. Na bázi této metody fungují i firmy.

Jednou z největších výzev ve vedení organizace je propojení celkové strategie s každodenními činnostmi. K tomu poslouží vhodné kladení otázek uvozených výrazy „jak“ a „proč“. Pomocí takových otázek se vedoucí pracovník dozví, jak postoupit od firemních cílů až po kancelářské sponky, které je pomohou zrealizovat. Stejně tak se jejich prostřednictvím dozví i opačně, proč vykonávají nějakou konkrétní činnost, jaké má širší důsledky a smysl.

Otázky mohou také řídit osobní chování zaměstnanců, formovat silou firemní kulturu. Vedoucí pracovníci proto mohou využívat povzbuzovacích otázek, kterými lze například zahajovat den. Pro představu uvádí článek každodenní motivační otázku amerického instalatérského impéria **Winters Plumbing**. Manažeři tohoto podniku se každý den svých zaměstnanců ptají: „Jak můžeme naše zákazníky uspokojit natolik, aby z nás udělali největšího poskytovatele instalatérských služeb na světě?“ Odpovědi již pomohly vybudovat způsob přijímání a školení zaměstnanců, jejich oblékání nebo placení.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge