Práce na částečný úvazek a zvyšování platu

Práce na částečný úvazek a zvyšování platu

Pro brigádníky a pracovníky na částečný úvazek platí jedna důležitá zásada: Za všech okolností je třeba se snažit o zvýšení hodinové mzdy. To však může být v dnešní době pro mnoho lidí problém, protože ekonomická situace je poměrně nepříznivá.

Jak tohoto cíle dosáhnout? Pracovníci na částečný úvazek a brigádníci by si měli neustále zvyšovat kvalifikaci, aby mohli poskytovat vyšší hodnoty zákazníkům agentury, pod jejíž záštitou pracují. Nově získané schopnosti by však měli také prezentovat přímo ve firmě, kde pracují – odpovědní lidé se zmíní v agentuře a ta si zaměstnance zařadí do interního seznamu kvalitních pracovníků.

Je možné také zkusit zjistit platové podmínky jiných pracovníků na částečný úvazek (nebo brigádníků) ve stejném sektoru, zapsat se do seznamů více agentur a najít si jednu, která nabízí nejvyšší plat. S tímto zjištěním pak musí dotyčný konfrontovat „svou“ agenturu a sdělit odpovědným pracovníkům, že se hodlá nechat zaměstnat u této vybrané agentury. Ne každý má však na takto radikální řešení povahu.

Další možností je domluvit se s agenturou na časově podmíněném zvýšení platu (např. po 6 měsících pracovní činnosti).

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com