Změna je život, život je boj

Změna je život, život je boj

Jednou z nejtěžších součástí vůdcovství je umožňování a řízení organizačních změn. Skutečnost vypadá tak, že jen malé procento organizačních změn je úspěšné. Jestliže firma chce, aby byly úspěšné všechny její změny, měla by se držet několika společných principů.

Téměř všechny procesy změn v organizaci se koncentrují okolo lidí. Ani instalace té nejmodernější technologie nebude nic platná, jestliže ji zaměstnanci nebudou používat. V takové situaci je proto třeba nejprve získat podporu a zájem zaměstnanců. Změna potřebuje také jasné cíle a musí být měřitelná. Měření je výhodným nástrojem, protože koncentruje pozornost lidí na potřebné oblasti, sděluje lidem, co je důležité a že jsou součástí většího plánu. Výsledky je pak možné použít při úpravách změny a budoucích projektech.

Lidé nemají změny příliš v lásce. Nejlepší způsob, jak se vyhnout odporu při změnách je proto motivace zaměstnanců. Důležité je zahrnout je do procesu hned od začátku, opakovaně vysvětlovat důvody změny, prezentovat jasnou strategii a vizi a respektovat názory ostatních. Pak může pomoci již zmíněné měření a vizualizace pokroku. Chybná je také tendence organizací rozbíhat paralelně příliš mnoho projektů. Při velké změně by v organizaci žádné další změny probíhat neměly.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk