10 požadavků pro úspěšné dohody

10 požadavků pro úspěšné dohody

Základním předpokladem úspěšných dohod je produktivita a plnění slibů, kterou v osobních i profesionálních vztazích představuje spolupráce. Úspěšnou organizaci tvoří hned několik způsobů spolupráce, například tým vrcholových řídících pracovníků, jednotlivé projektové týmy, jednotliví zaměstnanci a jejich nadřízení, jednotlivá oddělení, organizace a její zákazníci, dodavatelé, partneři, bankéři, konzultanti atd.

Na každý aspekt fungující organizace můžeme nahlížet v duchu uzavírání dohod. Spolupracujeme tak, že uzavíráme dohody. Článek popisuje úspěšné uzavírání dohod pomocí deseti základních kroků:
- záměr a vize,
- rozdělení rolí,
- sliby,
- čas a hodnoty,
- měření spokojenosti,
- znepokojení, rizika a strach,
- opětné vyjednávání,
- důsledky,
- řešení konfliktů,
- uzavření dohody.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher