Odmítnout lze i ředitele

Odmítnout lze i ředitele

Na vážně míněnou žádost se těžko říká ne, a o to hůře se odmítá žádost vznesená šéfem firmy. Autor tohoto příspěvku proto přistupuje k žadateli vždy tak, jako by to byl pracovník jemu rovný.

V první řadě je třeba vyhnout se rozhodování, dokud neproběhne analýza problému. V určitých situacích se však lidé natolik drží svých subjektivních názorů, že kolegiální přístup nelze aplikovat. Přinejmenším je tedy nutné zavést „pravidlo rozhodčího řízení“ a získat názory dvou dalších lidí.

Pokud všechno ostatní selže, je nutné žádosti ignorovat. Dotazovaná osoba by měla počkat a zjistit, zda se problém objeví znovu. Teprve pak jej můžeme považovat za skutečný.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com