Rychleji, rychleji

Rychleji, rychleji

České firmy v mnoha případech nevyužívají připojení k Internetu, které by se rychlostí vyrovnalo jejich představám. Vyplývá to alespoň ze studie agentury Digimark „Internet v českých firmách“, která probíhala na podzim 2004 a zúčastnilo se jí 3022 respondentů. Rychlost nad 1 Mbps používá například 16 % firem, ale mělo by o ni zájem až 36 % firem.

Parametr rychlosti připojení je pro firmy velmi podstatný. Dokonce i ty bohatší by se rády připojovaly výrazně vyšší rychlostí, než jakou mají nyní k dispozici. Otázkou zůstává, zda tomu tak bude i v budoucnosti, kdy bude možné získat velmi rychlé připojení za relativně nízkou cenu.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server