Na co ještě čekáte?

Na co ještě čekáte?

Komunikace v reálném čase umožňuje společnostem provádět zcela nové operace, nikoli pouze – jak se veřejnost stále domnívá - ty staré v rychlejším tempu. Na co tedy ještě čekají? Každý den například oběhnou mezi 400 miliony lidí zeměkouli více než tři miliardy textových zpráv rozesílaných technologiemi Instant Messaging (IM). Třicet procent těchto zpráv pak tvoří obchodní komunikace. Základem úspěchu IM v obchodní sféře přitom není možnost posílání zpráv jako taková, nýbrž přítomnost, dostupnost konkrétních osob. Osoby užívající některé z aplikací IM o sobě jednoduše neustále vědí, zda jsou na příjmu či nikoli, což je nesmírně důležité.

Technologie IM přinášejí podnikům nižší potřebu telefonovat nebo rozesílat e-maily, snižují náklady na cestování. Jejich hlavní výhodou je však již zmíněná přítomnost důležitých osob a s ní spojená úspora času, potažmo peněz. Komunikace v reálném čase – ať již probíhá pomocí výměny textových zpráv, chatu, telefonování nebo webové konference – umožňuje rychlou a efektivní diskusi mezi větším počtem lidí rozptýleným kdekoli po světě. Podnikům se proto podle odborníků implementace technologií IM vyplatí. V následujících letech předpokládají zavedení těchto technologií ve všech podnikových aplikacích včetně ERP, CRM, SCM atd.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com