Když se web míjí účinkem

Firmy se často při vývoji svých internetových stránek soustředily spíše na technologii a moderní nástroje než potřeby zákazníků. Časem se tak stránky zaplnily přílišným množstvím informací, což uživateli znesnadnilo orientaci a ztrpčilo život. V horším případě se stránky soustřeďují na zcela špatnou uživatelskou skupinu, jelikož se obchodní model firmy s lety změnil. Pokud je tedy na čase obměnit design firemních internetových stránek, důležité je postavit nový návrh právě na potřebách uživatelů.

Nejprve je třeba definovat základní problém původního designu stránek, provést demografický výzkum. Pokud je například větší části zákazníků nad 55 let, bylo by pak vhodné zvolit větší písmo a výraznější barvy. Druhým krokem je logicky sběr dat. Sesbíraná data je následně třeba rozdělit do skupin, z nichž každá bude představovat model charakteristického chování uživatele. Jednotlivým potřebám skupin by se pak měli věnovat jednotliví členové návrhářského týmu.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com