Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv na základě ustanovení § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Články z tohoto zdroje (2)

Výpis 12 z celkem 2