Pavel Makovský, LIGS University

Založení americké univerzity a řízení mezinárodních týmů v praxi – obrovská výzva a zkušenost

Rozhovor s Pavlem Makovským, zakladatelem a presidentem LIGS University

Dnešní rozhovor je s Pavlem Makovským, zakladatelem a presidentem LIGS University o založení online vysoké školy poskytující program MBA, MSc., DBA a PhD v USA a o spolupráci v rámci mezinárodního týmu podílejícího se na úspěchu a rozvoji této univerzity.

Jak se povede Čechovi založit vysokou školu v USA a na Havaji zvláště?

S odstupem několika let to vypadá snadně, protože člověk zapomene na úskalí, obtíže, překážky, multikulturní rozdíly a zvláštnosti. Pokud bych tuto otázku dostal okolo roku 2008-10, tak by odpověď byla zřejmě zcela odlišná.

Nechci opakovat klišé o důležitosti průzkumu trhu, vytipování vhodných amerických států a z nich vybrat ten, který nejvíce vyhovuje vašemu záměru, což znamená najít a nastudovat místní i federální zákony, pravidla, podmínky, atd. Ale bez těchto kroků a mnoha dalších by to možné nebylo. A protože nejsme velká korporace, která si může najmout místní právníky, poradce a další, realizovali jsme drtivou většinu kroků sami.

Co bylo pro vás důležité a nové?

Když zakládáte a rozvíjíte společnost v České republice, máte určitou znalost české legislativy, prostředí, zvyků, ale v zahraničí - a zvláště ve vzdálených zemích - většinou nic takového k dispozici nemáte. V praxi jsem poznal obrovské multikulturní rozdíly, přístup úředníků a jejich zvyklosti.

Jeden příklad za všechny. V rámci schvalování LIGS University na Havaji jsme byli vyzváni místním ministerstvem k doložení některých náležitostí, abychom byli v souladu s havajskými zákony a mohli začít fungovat. E-mailem jsme zaslali vše potřebné. Bez odezvy, bez odpovědi. Za několik dnů nám přišlo vyrozumění, ať náš právník kontaktuje ministerstvo. Vůbec jsem netušil, co se děje a tak jsme znovu poslali požadované informace. Reakce či spíše nereakce ministerstva byla stejná.

Hledali jsme právníka, který by nás zastupoval, aniž bychom tušili, jestli je problém. Nicméně při následném setkání s úředníkem ministerstva jsem pochopil, že on považoval za podezřelé, když jsme se ozývali pořád napřímo my a ne náš právník. Neboť takovéto záležitosti přece u nich vyřizuje právník a ne sama společnost.

Na Havaji probíhala v minulých letech velká čistka mezi školami. Z původních více než 320 většinou online škol zbylo škol dvanáct včetně LIGS University. Zbytek byl zavřen pro nedodržování havajského zákona. Zkrátka multikulturní rozdíly jsou obrovské a projevuje se to i při komunikaci a řízení kolegů po celém světě.

Kdo vlastně tvoří LIGS University?

LIGS tvoří studenti a absolventi z padesáti pěti zemí světa, přes sto deset tutorů ze třinácti zemí světa, kolegyně a kolegové z osmi zemí světa a členové správní rady (Board of Trustees) ze sedmi amerických států a tři z Evropy.

Pro naplňování naší vize poskytovat servis a podporu našim studentům dvacet čtyři hodin denně je nezbytné pracovat ve více časových pásmech. A kombinace Havaje a Evropy je v tomto ohledu velmi výhodná z důvodu dvanáctihodinového časového posunu.

Na druhou stranu je řízení, koordinaci a komunikaci nezbytné přizpůsobit právě rozdílným časovým pásmům a místní kultuře.

Jak to děláte v LIGS University?

Stále se učíme poznávat sami sebe a kolegyně a kolegy v jiných zemích, to je myslím práce na celý život.

Musíme vybírat termíny pro porady a konzultace, aby pokud možno vyhovovaly všem. To však často není možné, a proto se termíny střídají, aby pro někoho nebyly porady jen brzy ráno a pro někoho jen pozdě večer či v noci.

Důležitá je i flexibilita v pracovní době, aby pokud má někdo videohovor večer či v noci, nepracoval od ráno až do pozdního večera. Začínají proto pracovat později odpoledne a dopoledne mají volno.

Spolupráce na dálku také vyžaduje hodně komunikace a vysvětlování, aby docházelo k co nejmenším šumům. Důležitým aspektem je jednoduchý jazyk komunikace, neboť ne všichni členové našeho týmu mají angličtinu jako mateřský jazyk.

Také doporučuji v případě týmů z více zemí a kultur uspořádat trénink zaměřený na poznání kultur, stylu komunikace, nastavení komunikace a spolupráce. Toto vzájemné poznání často vyřeší a vysvětlí více než nějaké vnitrofiremní předpisy a nařízení.

A v neposlední řadě je vhodné nastavit termíny krátkých informativních a koordinačních porad a nespoléhat se na e-maily či jiné elektronické zápisy. Při elektronické komunikaci může vznikat a vzniká nejvíce šumů a problémů. Zvláště v případě, kdy je „vzdálenost” mezi kolegy dvanáct hodin.

Přeji hodně úspěchů při budování mezinárodní společnosti každému, kdo chce vykročit z relativního bezpečí své země (hlavně kulturního a společenského) a poznat neuvěřitelné možnosti současného světa.