Řečnické dovednosti už dávno nejsou jen doménou politiků a mluvčích

Rozhovor s Alenou Horákovou, zakladatelkou a ředitelkou AHA PR Agency

AHA PR Agency se již od roku 1992 věnuje vzdělávání dospělých mimo jiné s širokým záběrem do oblasti prezentačních a komunikačních dovedností. V letošním roce agentura pro zájemce zahajuje již 12. běh komplexního vzdělávacího programu 1. Řečnická škola s podtitulem: „Komunikujte a prezentujte přesvědčivě, jistě a zajímavě v každé situaci“. 

K problematice rétoriky a komunikačních dovedností zároveň společnost vydala ke stažení e-book Řečnické dovednosti. O samotné problematice řečnictví, nutnosti správného vyjadřování a schopnosti vystupovat v různých oborech i samotné 1. Řečnické škole jsme diskutovali s Alenou Horákovou, zakladatelkou a ředitelkou AHA PR Agency. 

Alena Horáková, AHA PR Agency

Jaký soubor dovedností podle vás z člověka skutečně dělá opravdu dobrého řečníka?

Předně je potřeba si uvědomit, jak vlastně charakterizujeme takového dobrého řečníka. Dobrý řečník dokáže především dobře formulovat své myšlenky, prezentovat vlastní názory, podat je zajímavou a srozumitelnou formou, nadchnout, přesvědčit a inspirovat posluchače. Proto kvalitnímu řečníkovi tak rádi nasloucháme. Posluchači totiž vědomě vnímají nejen to, co říká, ale i to, jak to říká a celkový dojem z jeho osoby. Mezi konkrétní dovednosti řečníka tedy patří osobitý styl verbální a neverbální komunikace, tj. úroveň mluveného projevu a dobrého vystupování i jisté kouzlo osobnosti, jakým řečník působí na své posluchače. Něco z toho může mít člověk vrozené (krásný hlas či charisma), mnohé se dá pravidelným tréninkem naučit a zdokonalit. Herecká průprava s účastníky kurzu

Komu, kromě profesionálních moderátorů a politiků, doporučujete v dnešní době pilovat vlastní řečnické schopnosti?

Odpověď na vaši otázku uvedu následovně. Řečnické schopnosti umožňují člověku vyjádřit potřebné, řídit komunikaci, přesvědčit druhou osobu. Pokud tedy všeobecně skvělý odborník nedokáže své úžasné myšlenky dobře a poutavě formulovat a své schopnosti přesvědčivě prezentovat, je v nevýhodě proti těm, kteří dokážou ostatní pro své nápady nadchnout a své ideje obhájit. Tyto dovednosti nicméně nenáleží jen profesionálním mluvčím, politikům a moderátorům, ale všem, kteří komunikují se svými klienty, kolegy, podřízenými, prezentují před publikem, vystupují na konferencích a poradách či ve své práci využívají hlasu jako pracovního nástroje. Proto doporučuji pilovat řečnické a prezentační dovednosti především manažerům, obchodníkům, komunikačním specialistům, právníkům či pedagogům a dále všem, kteří zkrátka chtějí být v komunikaci úspěšní.

Pokud se podíváte obecně na dílčí témata z oblasti komunikace, u kterých aktuálně vnímáte rostoucí zájem a proč?

Prezentační dovednosti jsou stálicí, neboť téměř každý dnes potřebuje umět dobře prezentovat. Zájem je zejména o pokročilé prezentační dovednosti a osobité prezentace, které posluchače zaujmou a přesvědčí. Zároveň roste zájem o mediální tréninky a v poslední době také o individuální konzultace a tréninky, ale také například o individuální přípravu na akce spojené s moderováním firemních či společenských událostí nebo meetingů. Často se nám ozývají zájemci z řad vyššího managementu či naši absolventi kurzů, kteří chtějí doladit své konkrétní vystoupení, projev či prezentaci a konzultovat obsah nebo formu s lektorem. Abych výčet doplnila, zvyšuje se postupně také zájem o téma storytelling a improvizace, což budou důležité dovednosti příštích let. Nácvik profesionálního výstupu na kameru

Od února 2017 zahajujete další ročník vaší 1. Řečnické školy. Co bylo vaším prvotním záměrem, proč otevřít takto komplexní několikaměsíční kurz?

Naším záměrem je nabídnout klientům vysoce kvalitní, propracovaný a ucelený program pro rozvoj řečnických, komunikačních a prezentačních dovedností s prokazatelně vyšší efektivitou a úrovní vzdělávání. Na začátku jsme pořádali samostatné kurzy rétoriky či prezentace, avšak ukázalo se, že účastníci jednotlivých kurzů potřebují mít komplexní dovednosti pro veřejné vystupování a komunikaci. Proto jsme dali dohromady témata, která spolu tvoří ucelený komplex potřebných dovedností pro vystupování, navzájem se doplňují a navazují na sebe a tato skladba se nám také v předchozích jedenácti ročnících osvědčila. 

Vyžaduje vstup do kurzu nějakou vlastní předchozí přípravu či jiné predispozice?

Vstup do kurzu není podmíněn žádnými předchozími tréninky či vstupními dovednostmi. Program je připraven tak, aby se vše potřebné učili účastníci během celého projektu postupně. Od zájemců o kurz očekáváme vlastní motivaci a zájem o zdokonalení dovedností a osobní růst. Před některými moduly dostanou účastníci doporučení k přípravě ještě před samotným tréninkem. Zjišťujeme také, jaké mají posluchači cíle, co chtějí tréninkem získat a jak budou získané dovedností využívat v praxi. Lektoři tak mohou program přizpůsobit konkrétním potřebám účastníků a připravit jim modelové situace na míru. Trénink výstupu na kameru

Můžete souhrnně popsat, jaké oblasti dovedností si v rámci pěti připravených modulů účastníci procvičí?

Celý projekt je složen celkem z pěti modulů v délce 1 nebo 2 dnů (celkem 7 dní během 5 měsíců). Lektoři se společně s účastníky zaměří na následující oblasti:

  1. Rétorika – technika řeči, práce s hlasem a kultura projevu
  2. Úspěšná prezentace s osobitým stylem
  3. Přesvědčivá argumentace a pohotová komunikace
  4. Storytelling a improvizace
  5. Mediální trénink – mediální a krizová komunikace

Program 1. Řečnické školy tedy pojímá oblast komunikace a vystupování komplexně. Zároveň zájemcům umožňujeme absolvovat také pouze vybrané moduly (jednotlivé moduly během roku opakujeme). Pro dosažení maximálního efektu nicméně doporučujeme projít celou řečnickou školu, což je zároveň cenově zvýhodněno.

Jsou oblasti, kterým se v rámci kurzu chcete věnovat intenzivněji, například ze zkušenosti, že v praxi činí lidem větší obtíže?

Při mluveném projevu je velmi důležité především správné dýchání. Zdá se to být samozřejmé, ale většinou až během tréninku většina zjistí, jak se má skutečně správně dýchat a vidí pak i okamžitý efekt ve zlepšení svého projevu. Důležité také je naučit se správně pracovat s hlasem, aby řečník měl hlas příjemně posazený, uměl ho modulovat pro zdůraznění sdělení, používat ho tak, aby ho nepoškodil a dlouhé mluvení ho neunavovalo. Hodně účastníků kurzů zároveň trpí trémou, nicméně postupným trénováním v jednotlivých modulech se zvyšuje jejich sebedůvěra a jistota při vystupování, což je také jedním z cílů tréninku.

Máte v rámci kurzu připraveny nějaké „perličky“, na které se mohou účastníci těšit nejvíce, respektive pro ně budou skutečně zajímavou výzvou?

Pro účastníky bývá takovou třešničkou na dortu mediální trénink, zejména pokud ho absolvují přímo v profesionálním studiu. V rámci nácviku si zkouší simulaci televizního vysílání, naučí se mluvit na mikrofon a do kamery, vidí se přitom na monitoru a získají tak okamžitou zpětnou vazbu. Trénink ve studiu je volitelná varianta modulu mediální a krizové komunikace, není povinné ji absolvovat, pokud se na to účastník necítí.

Letošní novinkou projektu je navíc přidání modulu Storytelling a improvizace, což může být pro účastníky skutečnou výzvou. V průběhu tréninku se totiž naučí vyprávět vlastní příběhy, improvizovat a reagovat na nečekané situace. Bonusem pro absolventy jsou pak dále nahrávky důležitých vystoupení, mluvených proslovů a prezentací, aby si mohli po čase srovnat své dosažené pokroky s dřívější úrovní svých dovedností.

Jan Korbel, AHA PR AgencyKdo bude moduly 1. Řečnické školy účastníky provázet? Můžete krátce představit lektory?

Praktické tréninky pro malé skupiny účastníků vedou vyzkoušení kvalifikovaní lektoři, specialisté na dané téma. Naše tréninky nejsou „one man show“ prezentovanou celebritami a mediálně známými tvářemi. Hlavní hvězdou programu jsou totiž sami účastníci. Budou nacvičovat, zkoušet, opakovat, zlepšovat se, ptát se a dostávat odpovědi a rady přímo na tělo. Programy stavíme na skutečných odbornících s vlastní praxí v oboru, s pedagogickými schopnostmi, humorem a otevřenou, ale citlivou zpětnou vazbou a individuálním přístupem k posluchačům.

Jmenovitě hlavními lektory 1. Řečnické školy jsou:

 

Jan Korbel – lektor, kouč a certifikovaný facilitátor s obchodní a manažerskou praxí, který se specializuje na zvyšování manažerské výkonnosti a podporu individuálního stylu při prezentování. V rámci školy trénuje právě prezentační a argumentační dovednosti.

Miroslav Dvořák – charismatický lektor, herec a moderátor s nezaměnitelným hlasem, který působí také jako pedagog hlasové výchovy a jevištní řeči na herecké škole. Účastníky provede kurzem rétoriky.

Monika Nevolová - psycholožka s praxí dramaturgyně, certifikovaná koučka a lektorka komunikačních a improvizačních dovedností, s níž se účastníci potkají v rámci workshopu Storytelling a improvizace.

Jozef Ftorek - mediální a PR specialista s vlastní novinářskou praxí, který působil například v České televizi či TV Nova a pracoval také jako tiskový mluvčí a vedoucí odboru tiskové tvorby. Jeho specialitou v rámci programu jsou především mediální tréninky v televizním studiu a účastníky provede modulem Mediální a krizová komunikace.

Vladimíra Bartejsová, účastnice řečnické školyProklamujete prokazatelně vyšší dosaženou úroveň dosažených dovedností posluchačů vašich kurzů. Jaké tedy podle vás mohou účastníci po absolvování očekávat změny ve svých dovednostech?

Obecně účastníci našich kurzů již v průběhu tréninků dle jejich slov pozorují pozitivní změny a dosažený pokrok v dovednostech. Důležitá je pro ně především analýza vlastních předností a nedostatků, osobní zpětná vazba a doporučení lektorů, která vedou k individuálnímu zlepšování dovedností. Největší přínos nastupuje po aplikaci získaných dovedností v praxi. Pokud již absolventi kurzů vědí, co a jak mají i nadále trénovat, záleží na jejich motivaci a píli, kam až se mohou posunout ve svých dovednostech.

Kam se mohou zájemci obracet pro více informací o dalším běhu kurzu?

Aktuální ročník začíná už 23. února a pokračuje až do května. Další běh následně bude probíhat ve druhém pololetí roku. Zájemci se však mohou zúčastnit samostatně také jednotlivých modulů. Více o 1. Řečnické škole můžete zjistit zde.