Realitní makléři, víte, kde hledat vše potřebné pro svou praxi?

Rozhovor s Petrem Korandou, výkonným ředitelem ARK ČR a lektorem v oblasti profesního vzdělávání


Při prvním setkání s mým realitním makléřem mi na otázku, jaké jsou jeho reference, řekl mimo jiné: „Jsem členem Asociace realitních kanceláří České Republiky.“ Co to pro mě jako pro zákazníka znamená?

Členství v Asociaci realitních kanceláří České republiky (ARK ČR), tedy sdružení s tradicí od r. 1991, je pro klienty jistou zárukou solidnosti a profesionality. Každý člen asociace musí při vstupu i v průběhu svého členství splňovat určitá kritéria (průběžně se vzdělávat a obnovovat si svou certifikaci, dodržovat stanovy ARK ČR a Etický kodex realitního makléře – člena ARK ČR, mít uzavřenou pojistnou smlouvu na profesní odpovědnost. Členům asociace poskytuje mimo jiné informační servis a přispívá tím ke zvyšování úrovně jimi poskytovaných služeb. Aktuální seznam všech členů ARK ČR je k dispozici na www.arkcr.cz.

Koupit nemovitost se zdá jako složitá záležitost. Co pro nás může udělat kompetentní makléř?

Řada lidí si však myslí, že prodávat nebo pronajímat nemovitost není nic složitého, nebo má obavy obrátit se z nejrůznějších důvodů na realitní kancelář (obávají se, že jim nebudou poskytnuty kompletní a kvalitní služby, nechtějí platit provizi apod.). Naše doporučení zní: nemáte-li potřebné znalosti a zkušenosti potřebné pro realitní obchod – obraťte se na realitní kancelář s tím, že je nutné věnovat maximální pozornost výběru (reference od spokojených klientů, členství v ARK ČR apod.).

Co zajišťuje ARK ČR?  Jaké jsou výhody pro samotného makléře, který je členem asociace?

Členství realitní kanceláře, resp. makléře představuje pro klienty určitou záruku solidnosti a profesionality (stejně jako nároky na členy, jak bylo již řečeno). Na členy ARK ČR se obrací především ti zákazníci, kteří věnují výběru realitní kanceláře při prodeji či pronájmu své nemovitosti potřebnou pozornost.

Asociace poskytuje svým členům služby zejména informačního charakteru (např. o aktuálních změnách legislativy, poradnu v oblasti právních a daňových otázek aj.), dále provozuje systém vzájemného sdílení nabídek – MLS systém - pro členy. Členové mohou využívat formulářovou smlouvu o zprostředkování, inzerce nabídek nemovitostí na webu asociace apod. Zároveň členové ARK ČR ušetří na mnohých nákladech při využívání služeb některých dodavatelů (slevy pro členy např. u služeb mobilních operátorů, pojištění odpovědnosti, inzerce na vybraných realitních serverech, u distributorů některých realitních SW a také všech  kurzů, které asociace pořádá).

Absolvování kurzů, které asociace pořádá pro všechny zájemce, je  jednak podmínkou  pro udílení certifikátů vydávaných ARK ČR, tak zároveň podmínkou pro možnost absolvování zkoušky a udělení akreditované certifikace pro obor realitní makléř nezávislými institucemi, které k udílení této akreditované certifikace mají oprávnění od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Proč vůbec certifikovat realitní makléře?

Certifikace realitních makléřů vydávané ARK ČR, tak i také zmíněná akreditovaná certifikace
znamenají zvyšování odborných znalostí jednotlivých realitních makléřů, což je nezbytnou podmínkou pro dosažení  zlepšování úrovně poskytovaných služeb. KurzRealitním makléřem od A do Zje akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako kurz rekvalifikační, který každoročně absolvuje řada makléřů, jenž jej, dle jejich vyjádření, považují pro sebe za přínosný.

Liší se cena nemovitostí i v závislosti na tom, kdo je prodává?

Sběrem realizovaných dat se Asociace realitních kanceláří České republiky, ve spolupráci se společností Gekon s.r.o, zabývá již několik let. Stále převážná většina veřejnosti, zejména laické, nechápe rozdíl mezi cenami nabídkovými (tady těmi, které se objevují v inzerci zejména realitních serverů apod.) a mezi cenami realizovanými, tedy těmi, za které se reálně prodává, resp. pronajímá. A právě realizované ceny sbíráme, vyhodnocujeme a vkládáme do tzv. cenových map.

Pokud se jedná o dotazovaný rozdíl, dle toho, kdo prodává, pak hlavní rozdíl vidím v tom, že za nereálné ceny nabízí nemovitosti pouze ten zprostředkovatel, který za každou cenu chce majiteli vyjít vstříc, aby nepřišel o zakázku… Zkušená realitní kancelář majitele o reálných cenách musí přesvědčit.

Díky devalvaci koruny je nyní pro západní Evropu cena nemovitosti v ČR cenově jistě zajímavější. Jak Asociace reaguje na zvyšující se počet zájemců o nemovitosti z různých zemí?

Nemáme statisticky podchyceno, zda devalvace koruny v posledních měsících má za následek zvýšený zájem o koupi nemovitostí v ČR ze strany cizinců. Nákupy nemovitostí v ČR cizinci probíhají již řadu let. ARK ČR pro makléře, kteří jednají s anglicky hovořícími cizinci, nabízí již od konce devadesátých let dvoudenní kurz na zdokonalení odborné realitní terminologie i seznámení se s určitými odlišnostmi při jednání s cizinci (ve srovnání s českými klienty). Kurz vede rodilá mluvčí a bývalá realitní makléřka.

Můžete na závěr uvést, jaká inovace v nabídce nemovitostí má prozatím nevyužitý potenciál?

Při inzerci nabídek nemovitostí realitních kanceláří na internetu lze využívat – kromě kvalitního textového popisu nabídky na prodej či pronájem nemovitosti – kvalitní zobrazení bytu, rodinného domku či jiné nemovitosti. Již řadu let jsou běžnou součástí těchto nabídek fotografie interiéru i exteriéru dané nemovitosti. Konkurenční výhodu mají ti makléři, kteří jsou schopni udělat kvalitní fotografie (technicky i kompozičně). Pro fotografie, které zaujmou, je však třeba také fotografované prostory náležitě připravit (viz kurz Home Staging). Zatím nevyužitý potenciál je možnost natočení krátkého videa, které s příslušným komentářem makléře zaujme potenciální klienty mnohem více než jen fotografie. I na toto téma pořádáme jednodenní kurz Videoprohlídky pro makléře.