Prodáváte zboží do USA nebo zemí EU přes Amazon? Ohlídejte si své daňové povinnosti

Rozhovor s Lukášem Moravcem, odborným asistentem na Katedře obchodu a financí České zemědělské univerzity v Praze

Řada tuzemských firem a živnostníků prodává své zboží či produkty do USA nebo zemí Evropské unie přes Amazon či obdobný distribuční kanál. V řadě případů se však k těmto obchodním aktivitám váže povinnost registrace a následného odvodu některé z daní do rozpočtu těchto zemí.

Lukáš Moravec, ČZU

Jak v takovém případě postupovat a s jakými nejčastějšími úskalími se mohou prodávající setkat, popisuje Lukáš Moravec, odborný asistent na Katedře obchodu a financí České zemědělské univerzity v Praze a spolupracující lektor vzdělávací společnosti 1. VOX.

Seminář 1. VOX "Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické aspekty USA a EU"

Jak dotyčná osoba zjistí, zda má či potenciálně bude mít povinnost registrace a odvodu některé z daní v USA či v zemích EU?

V zásadě vždy při prodeji svého zboží prostřednictvím Amazonu do jiné země by prodávající měl mít na mysli základní skutečnost, že povinnost registrace a odvodu daně v zahraničí může vzniknout. A obvykle dříve či později vznikne. Většinou povinnost registrace a odvodu vzniká ve vazbě například na limit obratu prodeje definovaný cílovým státem (DPH v EU) nebo ve vazbě na kombinaci umístění skladu Amazonu a lokace konečného zákazníka (tzv. nexus pro účely sales taxes v USA).

S jakými úskalími se v takovém případě bude muset vypořádat?

Existuje základní penzum informací na diskusních fórech, kde lze dohledat informace i v češtině. Ale s ohledem na turbulentně se měnící podmínky v USA a připravované změny DPH v EU, bude nezbytné pro aktuální informace oslovit odborníka dané země, ať už přímo či prostřednictvím účetního nebo vybraného daňového poradce. 

Jak postupovat, když taková daňová povinnost skutečně vznikne?

Obvykle musí uživatel zahájit komunikaci s daňovou správou v příslušné zemi, ať už osobně či s využitím služeb prostředníka. Zároveň je nutné zdůraznit dva aspekty daňové problematiky. První je politické pozadí daňového systému, jež uživatele nutí ke sledování daňového vývoje a změn zákonů i přístupu země k plátcům daně v praxi. Nedávná daňová amnestie v USA, následovaná zpřísněním pravidel, je toho příkladem.

A ten druhý důležitý aspekt?

Druhým aspektem jsou odlišnosti v pravidlech a přístupu jednotlivých zemí. Relativně malé odlišnosti v rámci EU k DPH a výrazné odlišností v přístupu jednotlivých zemí USA. V praxi to pak znamená, že každý vstup na nový trh by měl být podmíněn alespoň základním průzkumem lokálních daňových pravidel.

Jaká jsou specifika aplikace DPH v kontextu využívání Amazonu?

Specifika DPH v kontextu využívání Amazonu spočívají v potenciálních povinnostech registrace k DPH v zahraničí a odvodové povinnosti v jiných státech. Některé z těchto povinností mohou být pro subjekty až překvapivé a týkají se větší či menší míře většinou uživatelů prodávajících prostřednictvím Amazonu, ale nikoli výlučně. V kontextu USA jsou pak některá nezbytná technická řešení odvodu sales tax v našem evropském chápání nestandardní.

Kde se dozvíme další informace k této problematice?

Přijďte na diskusní seminář Daňové konsekvence prodeje zboží na Amazonu s důrazem na specifické aspekty USA a EU, který se bude konat 1. 3. 2018 v Praze.

Seminář je určen pro živnostníky a společnosti prodávající přes Amazon či analogický distribuční kanál do USA či EU, dále pro účetní, daňové poradce a advokátní kanceláře řešící daňovou problematiku. Účast je zajímavá také pro odborníky z finanční správy.