Zuzana Šolcová

Pomůžeme vám porozumět liberalizované energetice

Rozhovor se Zuzanou Šolcovou, výkonnou ředitelkou Asociace energetických manažerů

V ČR jsou desítky dodavatelů elektřiny a plynu. Podle čeho by si měl odběratel vybírat vhodného distributora?

Záleží na tom, do jaké kategorie odběratel spadá. Jestliže odběratel používá elektřinu ke svícení a maximálně má doma indukční sporák na vaření, potom nemá smysl, aby se o změnu dodavatele vůbec zajímal. Pokud mu dodavatel nabídne 5% slevu, potom je potřeba vědět, že těch 5 % je sleva pouze z ceny elektřiny jako komodity. A ta už dnes tvoří méně než polovinu konečné ceny. Tedy co mu takový dodavatel může nabídnout? Úsporu 200 Kč ročně? A ještě navíc riziko u některých, ne zrovna eticky se chovajících dodavatelů, že přehlédne drobně psaný dodatek a na pokutách zaplatí o mnoho více? Totéž se týká dodávek plynu.

Takže doporučovala bych se zamyslet, zda má vůbec cenu se změnou dodavatele zabývat. Pokud už se k takovému kroku zákazník odhodlá, tak si pečlivě zkontrolovat, jaké služby nový dodavatel nabízí, zda mu smlouva pokrývá vše, co je k dodávce ať již elektřiny nebo plynu potřebné. Rozhodně bych nedoporučovala uzavírat smlouvu na ulici nebo okamžitě. Pokud mi někdo tvrdí, že výhodnou smlouvu uzavřu pouze dnes a zítra již to bude dražší, je to určitě nepravda. Zákazník by vždy měl mít čas se nad návrhem smlouvy zamyslet, případně se s někým znalým poradit. Mějme na paměti, že ne vždy je sleva zadarmo.

Asociaci energetických manažerů (AEM) existuje již třiadvacet let. Jaké jsou hlavní pilíře vaší činnosti?

Pořádáme konference, semináře, výstavy a další odborné akce. Vydáváme sborníky k akcím AEM. V roce 2011 jsme vydali Knihu Úvod do liberalizované energetiky – Trh s elektřinou. Vzhledem k tomu, že kniha měla velký úspěch mezi odbornou veřejností, rozhodli jsme se uspořádat odborný 6denní kurz na toto téma. I tyto kurzy získaly velkou popularitu. Protože legislativa v oblasti energetiky, zejména ta, která přichází z EU, se rychle mění, rozhodli jsme v tomto roce o její aktualizaci. Právě vydáváme 2. aktualizované vydání. S kurzy na téma Trh s elektřinou budeme i nadále pokračovat. Protože naše kurzy navštěvovali i pracovníci v oblasti plynu, ptali se nás, zda nemáme něco podobného i pro plyn. Proto jsme se rozhodli vyhovět této poptávce a na sklonku minulého roku jsme vydali i knihu Trh s plynem. Na jejím základě budeme pořádat odborné kurzy i v oblasti plynu. Rádi bychom se věnovali i rozvoji nových technologií v oblasti decentralizované energetiky, zejména na přípravě realizace Národního akčního plánu pro Smart grids. Dále bychom se rádi také zapojili do veřejné debaty o nové tarifní struktuře.

Komu je určeno členství v AEM a jaké výhody přináší?

Členství v AEM je dvojího typu. Kolektivní – kde je členem přímo společnost. Našimi členy jsou společnosti z oblasti energetického sektoru od výroby (jako např. společnost ČEZ, a.s.), přes přenos (společnost ČEPS, a.s.), distribuci (PRE, a.s., E.ON. a.s.), přes velké spotřebitele energie (pracovní skupina SVSE) až po IT společnosti, které se zabývají energetickým softwarem (společnost Unicorn Universe). Pro všechny tyto společnosti přinášíme informace z oboru energetiky, jsme schopni zorganizovat školení jejich zaměstnanců dle zadaných požadavků, mají přednostní právo se zúčastňovat našich akcí. Druhým typem členství je členství individuální, kde je naším členem přímo fyzická osoba. Zde jsou členy např. zaměstnanci, kteří přešli z energetiky do jiného oboru, nicméně si stále chtějí udržet informace ze své původní profese, případně zaměstnanci, kteří odešli do důchodu, ale stále ještě aktivně pracují třeba v poradenské sféře a také potřebují udržovat kontakt s prostředím.

Vaše asociace již tři roky pořádá akreditovaný kurz Pracovník liberalizované energetiky. Jaké výhody přináší jeho absolventovi?

Absolvent získá ucelené průřezové informace o celém oboru elektroenergetiky. Kurz Pracovník liberalizované energetiky je poměrně náročný, informací je mnoho. Někteří zaměstnavatelé si již zvykli, že se vyplatí poslat nově nastupujícího zaměstnance na náš kurz a tak ho vybavit znalostmi, které jsou pro zejména elektroenergetiku specifické, vzhledem ke zvláštnostem elektřiny jako komodity. Nicméně, kurz je užitečný i pro zaměstnance, kteří pracují v oboru již déle, ale věnují se pouze úzce specifikované výseči činností. Po absolvování našeho kurzu určitě lépe chápou souvislosti a některé záležitosti, které se jim předtím mohly zdát nesmyslné, najednou smysl dostanou.

Nyní po vydání aktualizovaného 2. vydání knihy Trh s elektřinou naše informace rozšíříme ještě i o kapitoly úspor a decentrální energetiky. Vzhledem k tomu, že jsme vydali také knihu Trh s plynem, budeme podobné kurzy pořádat i pro oblast plynu. Chceme se zaměřit na specifické požadavky zaměstnavatelů a kurzy pořádat v různých stupních obtížnosti, od zjednodušených verzí, až po ty nejobtížnější.

Co bylo impulsem pro vznik knihy Trh s elektřinou“, o kterou se kurz opírá?

Impulzem bylo zjištění, že tyto informace nikde v ucelené podobě nebylo možné zjistit. Jedná se o poměrně novou oblast v tak tradičním oboru, jako je energetika. Vždyť liberalizace přišla do české energetiky až v roce 2001. To je na tak konzervativní odvětví, jakým je energetika velmi krátká doba. Proto jsme si dali ambiciózní cíl, shromáždit informace o liberalizované části energetiky na jedno místo. Dnes, s odstupem času musím konstatovat, že se nám to povedlo.

Představte nám jubilejní XX. Jarní konferenci, kterou právě připravujete.

Naše Asociace má dlouhou tradici. Letošní XX. Jarní konference je jubilejní. Hlavním tématem je Dekarbonizace české energetiky v ČR a EU – Konec fosilních paliv? Budou se na ní diskutovat závěry Klimatické konference, která proběhla v závěru roku 2015 v Paříži. Přední odborníci se budou zamýšlet nad konkrétními dopady závěrů této konference do české a evropské energetiky. Chceme dále zmínit i připravovaný rozvoj decentrální energetiky v ČR a s tím související i novou tarifní strukturu. Toto téma v letošním roce hodně diskutované, protože změna plateb za elektřinu se dotkne každého z nás.

Čekají nás v letošním roce nějaké patrné změny, o něž by se měla odborná veřejnost zajímat?

Určitě téma úspor, téma decentrální energetiky, výstavba jaderných elektráren – i když to je téma, které se táhne již několik let, nicméně je to otázka velmi důležitá pro zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky do budoucna a v neposlední řadě pokus EU o návrat k fungujícímu trhu s elektřinou.