Pavel Makovský, LIGS University

Je možné studovat PhD online formou?

Rozhovor s Pavlem Makovským, prezidentem LIGS University

Online se dnes dají studovat různé kurzy, ale přeci jenom online studium PhD minimálně na našem trhu není obvyklé. Nebo ano?

Máte pravdu. Studovat PhD (Doctor of Philosophy) online formou není v našich krajinách rozhodně obvyklé. A musím poznamenat, že bohužel. Proto jsem rád, že LIGS University se sídlem v USA na Havaji tento program celosvětově přináší. A navíc pro studenty v České republice v českém jazyce. Studium programu Interactive Online PhD je přizpůsobeno časově zaneprázdněným studentům, a proto tempo a intenzita studia závisí na jejich časových možnostech. Důraz je kladen především na zpracování kvalitní disertační práce přínosné pro studenty a jejich praxi.

V čem spočívají hlavní výhody online studia PhD?

Kromě již zmíněné možnosti skloubit práci, rodinu a koníčky se studiem a rovněž možnosti výběru jazyka či jazyků studia, patří mezi hlavní výhody výběr z mnoha specializací podle zájmů a potřeb studentů, dále fundovaní školitelé, kteří pomáhají studentům při konzultacích a vedení disertačních prací a také získání konkurenční výhody na trhu práce.

Dalšími výhodami jsou podle výzkumu mezi studenty získání nových znalostí a informací z oborů studia, možnost výběru tématu disertační práce podle zájmů a potřeb studentů, tzn., že zpracovávají téma, které jim přinese užitek v jejich profesním životě. Nemálo studentů pak uvádí, že studium programu PhD je pro ně také určité východisko z pracovní či osobní stagnace a získání nového elánu do práce.

Další považují studium PhD za součást celoživotního rozvoje a vzdělávání, což by mělo být automatickou součástí života, neboť ti, kdo na sobě nepracují po celý život, riskují ztrátu své konkurenceschopnosti a také, že ztratí kontakt s rychle se měnící a rozvíjející společností.

Úspěšní absolventi získají mezinárodně uznávaný titul PhD vydaný americkou univerzitou.

Jaké specializace vaše online studium PhD nabízí?

Program Interactive Online PhD nabízíme v současné době ve čtyřech specializacích, a to Management, Finance, Marketing a HR Management. Nyní připravujeme nové specializace se zaměřením na projektové řízení a právo. Výběr specializace úzce souvisí s disertační prací studenta a s jeho publikační činností. Ke zvolené specializaci si student ještě vybírá 3 předměty z volitelného modulu.

Co studentům přineslo absolvování LIGS University?

Pro téměř dvě třetiny absolventů studium přineslo vyšší osobní spokojenost, pro 67 % znamenalo osobní rozvoj a pro 45 % studium znamenalo větší prestiž v zaměstnání.

 

 

Jak je možné, že studium probíhá v českém jazyce, když LIGS University sídlí na Havaji?

LIGS University začínala před více než 10 lety programy MBA v České republice a nyní již několik let sídlí v USA a nabízí programy PhD v anglickém, českém nebo slovenském jazyce či v kombinaci těchto jazyků. Nyní připravujeme studium i v dalších jazycích.

Z kolika zemí máte studenty?

LIGS University je mezinárodní univerzitou a v současné době máme studenty z 22 zemí celého světa a čtyř kontinentů. 60 procent studentů pochází díky naší historii z Evropy, ale v posledních letech se významně zvyšuje počet studentů z dalších kontinentů. Studenti mohou spolu komunikovat a předávat si zkušenosti a názory a získávat informace o tom, jak řeší obdobné problémy jejich spolužáci z druhého konce světa.

Jak spolu studenti komunikují?

Nejvyužívanější je komunikace v rámci chatu ve studentském systému a prostřednictvím technologií jako je například Skype video hovor apod. Stejně komunikují studenti s jejich tutory a školitelem. Vždy záleží na jejich dohodě, který komunikační nástroj jim nejlépe vyhovuje.

Jak je studium na LIGS University náročné?

75 % studentů hodnotí studium na LIGS University jako náročné a 25 % jako velmi náročné. Nikdo studium nehodnotí jako nenáročné či snadné.

 

Jaké pozice zastávají studenti a absolventi LIGS University?

Studenti a absolventi programů LIGS University zastávají pozice převážně ve vyšším a středním managementu v různých oborech v soukromém i státním sektoru.

 Jaké je genderové rozložení studentů LIGS University?

Programy LIGS University studuje 33 % procent žen a 67 % mužů. Počet žen však neustále stoupá.

Zvýšil se vašim absolventům jejich příjem?

Jsme rádi, že se podle hodnocení našich absolventů projevuje absolvování studia i na výši jejich příjmů.