Jak finanční vzdělávání pomáhá firmám i zaměstnancům

Rozhovor s Markem Grufíkem, zakladatelem projektu FINLY - finanční vzdělávání

Marek Grufík se od roku 2011 věnuje financím a vůbec se nediví, že lidé nemají v oblibě finanční poradce. Rozhodl se, že se podělí o své zkušenosti s ostatními a předá jim mnohdy zatajované pravdy o penězích i velkém finančním průmyslu.

Marek Grufík, FINLY

Od roku 2014 pořádá vzdělávací kurzy pro zaměstnance firem, které sklízejí velmi pozitivní ohlasy. Po třech letech příprav, testování na trhu a vývoje revoluční aplikace spustil digitálně-vzdělávací platformu FINLY - Finanční vzdělávání.

Co si můžeme představit pod pojmem finanční vzdělávání zaměstnanců?

Finanční vzdělávání zaměstnanců je projekt, který má za cíl přiblížit oblast osobních financí přímo ve firmách. Společnost jako taková jsme vystaveni tlaku finančních institucí nebo finančních poradců, ale často nedokážeme odhalit nástrahy nebo rizika, která se ve finančních službách skrývají. Vzdělaný člověk tak získává silnou zbraň, která jej ochrání před případnými problémy nebo drahými přešlapy.

Chcete tím říct, že finanční vzdělání lidí v České republice je nízké?

Nerad bych se kohokoli dotkl a tvrdil o něm, že má nízké finanční vzdělání. Lidé se o své peníze starají tak, jak jsou zvyklí nebo jak viděli u svých rodičů. Nejčastěji však své peníze spravují systémem pokus omyl. Přiznejme si otevřeně, že na žádné škole nás nic podobného neučili. Tedy podle jakého klíče své finance vlastně spravujeme?!

Jak jste sestavovali kurzy, ptali jste se na potřeby zaměstnavatelů nebo to byla tzv. trefa do černého?

V dnešní době je potřeba vytvářet projekty a kurzy, o které je zájem. Tedy žádná střelba neproběhla. Při sestavování kurzů pro firmy jsme se ptali majitelů, manažerů a personalistů, co je nejvíc trápí a odpovědi byly velmi konkrétní:

  1. Řešíme exekuce zaměstnanců, které nám přinášejí spoustu práce navíc. Zatěžují především personální a mzdové oddělení. Díky těmto případům máme zbytečnou a někdy i nepříjemnou práci navíc. Dokonce jsme byli nuceni přijmout další pracovní sílu, abychom tuto agendu zvládali. Samozřejmě nám to přináší vícenáklady, které musí firma platit navíc.
  2. Trápí nás nízké využívání finančních benefitů, kterým zaměstnanci nerozumějí nebo nevěří. Od 1. 1. 2017 máme možnost zaměstnancům přispět formou finančního benefitu až 50 000 Kč za rok. Otevírá se nám tak velký prostor pro zvýšení daňových úspor, ale nevíme, jak vše uchopit. Jednoduše se nám nedaří zaměstnance správně motivovat, aby využili tento oboustranně výhodný benefit.
  3. Rádi bychom důležitým a vybraným THP pracovníkům nabídli nějaký prémiový kurz. Rádi bychom vyjádřili náš zájem o finanční bezpečí zaměstnanců. Chceme nabídnout něco navíc pro jejich osobní vzdělání, které využijí nejen v práci, ale i v běžném životě.

Takže jste nic nevytvářeli naslepo, ale zeptali se na potřeby a přání přímo ve firmách, tedy u vašich potenciálních klientů.

Ano, tak jednoduché to bylo. Přeci nemůžeme myslet a předjímat za ostatní, co by se jim asi líbilo. Firmy nezajímají stovky nabídek kurzů a školení, které jim denně nabízejí desítky společností, jak nám potvrdilo mnoho z nich. Každá firma má své starosti nebo problémy, které potřebuje řešit. Takže jsme šli na věc od lesa a jen se zeptali, co je trápí a jestli by je zajímala pomoc při řešení jejich problémů.

Které firmy nejčastěji využívají vaše služby?

Je zajímavé, že nejčastěji nás oslovují dva různé typy firem. První z nich mají zahraniční kapitál nebo mateřskou centrálu v západní Evropě. Zde jde vidět, že lidé v managementu si uvědomují potřebu zvyšovat finanční vzdělání svých lidí. Jednoduše tak předchází mnohem dražším následkům, kterých se chtějí velkým obloukem vyhnout. 

Druhou skupinou jsou ryze české společnosti, ale při jednání z nich cítíte něco svěžího, a jakoby nový trend ve snaze zvyšovat nebo prohlubovat firemní kulturu. Jednoduše řečeno, lidem v těchto firmám jde o lidi a o jejich štěstí nejen v pracovním procesu. Jde jim navíc o spokojenost zaměstnanců v osobním životě, a jak zdravé finance ovlivňují soukromí život nemusím více rozvádět.

Jsou i takové firmy, které na finanční vzdělávání zaměstnanců neslyší?

Setkáváme se i s firmami, které vzdělávání ani nenapadne. Při těchto jednáních zažíváme lehké mrazení po zádech, protože tady nejde o lidi. Na rovinu nám do očí řeknou, že jejich cíle jsou výhradně ekonomické a osobní životy zaměstnanců je nezajímají. Pokud se předluží, tak dostanou výpověď a nastupuje nový článek řetězce. S těmito případy se většinou rozloučíme již po telefonu, navíc zpravidla požadují kurzy zdarma. Tak se jen suše zeptám, co oni nabízejí zdarma, že bych se zastavil.

Podobné školení nabízí mnoho finančně poradenských firem nebo samostatných finančních poradců. V čem jste jiní?

Ano, máte naprostou pravdu. Do firem má zájem vstoupit mnoho zmíněných firem nebo jednotlivců. Problém je však v jediné věci, a v tom se zásadně lišíme. Položme si otázku: Proč mají takový zájem o školení ve firmách? Odpověď je velmi jednoduchá: Mají zájem oslovit zaměstnance, aby z nich udělali své klienty. I proto se můžete setkat s nabídkami podobných školení zdarma. U nás nic zdarma není, každý kurz je placený, a proto jeho předmětem není a nemůže být prodej finančních produktů. Rozdíl v našem přístupu je jednoznačně v čistě vzdělávacím konceptu, za který nám firma zaplatí smluvenou odměnu. Možná vás teď napadlo, a z čeho žijí firmy, která nabízejí podobné kurzy zdarma...

Druhým odlišením je naše digitální řešení. V minulém roce jsme náš koncept posunuli na světovou špičku a vzdělávání integrovali do intuitivní aplikace. Účastníci kurzu si tak na zapůjčených tabletech vše sami vyzkoušejí, můžou zkoušet různé simulace. Celý kurz se tak stává zábavou a vzděláváním s praktickým řízením finančního rozpočtu.

Finly - Finanční vzdělávání

Poslední výhodou je, že přístup do aplikace zaměstnanci zůstává i po skončení kurzu a může ji využívat pro následnou správu svých financí. 

Chápu správně, že pokud vás zaměstnanec osloví sám od sebe, tedy vznikne jeho poptávka, že mu neumíte pomoci? 

Děkuji, že se na to ptáte, protože tohle je zcela zásadní. Umíme pomoci i v tomto případě, avšak pouze v situaci, že si o konzultaci řekne zaměstnanec sám od sebe. Uvedu jednoduchý příklad. Jeden z kurzů je zaměřen na prevenci a snižování počtu exekucí. Jestliže potřebuje zaměstnanec pomoci s oddlužením, máme v týmu specialistu s judikaturou insolvenčního práva, tedy advokáta s danou odborností, který zaměstnance provede zákonným oddlužením. Podobně to funguje i v ostatních kurzech.

Jakou máte praxi ve vzdělávání a jsou součástí týmu ještě další odborníci z oblasti financí nebo práva?

Osobně se věnuji vzdělávání více jak 12 let. Myšlenka vyplnit díru ve vzdělávání dospělých ve formě finančních kurzů vznikla v roce 2012. První kurz pak o rok později. V začátcích jsme netušili, jaký bude zájem, a proto byl tým velmi malý. Vše jsme zvládali ve dvou lidech. Dnes již máme vybudovanou síť certifikovaných partnerů. Všichni jsou povinně registrování u České národní banky a mají další zákonné osvědčení, zajišťující jejich odbornost. Navíc procházejí interním školením se zaměřením přímo na konkrétní kurz.

Jak zahájení spolupráce probíhá a můžou si firmy vaše školení třeba jen vyzkoušet, aby si ověřili skladbu témat nebo úroveň daného kurzu?

Za dobu fungování jsme vysledovali, že nejlepší postup je následovný:

  1. Doporučujeme se podívat na webové stránky, kde jsou uvedeny základní informace.
  2. Jestliže zažehne plamínek zájmu o nabízené kurzy, většinou si voláme telefonem nebo přes Skype a upřesňujeme si případné otázky.
  3. Již v telefonu vzájemně cítíme, zda je na místě osobní schůzka, na které si již ukážeme vše konkrétně. Na individuální požadavky jsme připraveni.

Nabízíme možnost využít tzv. pilotní projekt. Do něhož se vyberou zástupci napříč firmou (min. 5) a proběhne první mini kurz. Po ukončení dají účastníci hlavy dohromady a shodnou se na pokračování kurzu ve větším nebo se rozloučíme a další spolupráce nepokračuje.

Co byste jednou větou vzkázal čtenářům, aby měli své peníze pevně pod kontrolou a vyvarovali se mnoha problémů?

Buďte ostražití, dobře zvažujte své finanční kroky a zvyšujte své finanční vzdělání, protože to je ta nejlepší cesta k zajištění vašeho finančního zdraví.