Horolezectví ve mně vyvolalo pokoru ve sportu i byznysu

Rozhovor s Davidem Fojtíkem, zakladatelem a spolumajitelem společnosti DEVELOR Czech

Jste člověkem mnoha zájmů - nadšený sportovec, horal, bývalý reprezentant v lyžování a jste také zakladatel vzdělávací a poradenské společnosti. Kde se ve vás vzala touha založit si vlastní firmu?

Dlouhá léta jsem pracoval pro společnost Procter & Gamble na různých manažerských pozicích a zaujala mě myšlenka zakladatele firmy, s nímž jsem tehdy pracoval. Zastával zajímavý pohled na podnikání, tvrdil, že ve chvíli, kdy by přišel o všechny lidi ve firmě a zůstaly by mu továrny a produkty, tak firma do 5 let zanikne. Pokud by však přišel o výrobní prostor, nástroje a výrobky, zaměstnanci by mu ale zůstali, tak do 5 let vybuduje společnost znovu. Tam jsem si poprvé uvědomil, že byznys je o lidech, ne o produktech, a neustále se mi to potvrzuje. Je to o kvalitě lidí, týmové spolupráci, vedení. To je důvod, proč jsem se začal věnovat „people byznysu“. Vzdělávání je nikdy nekončící proces. 

David Fojtík, DEVELOR

Stejný proces se odehrává i během jakékoliv horské expedice. Musíte plánovat, zvažovat rozpočet, strategii, držet se vytyčeného cíle a především si pečlivě vybírat lidi do týmu. Celá ta paralela mezi adrenalinem na horách a byznysem mě moc baví, neboť z obou mohu čerpat zkušenosti a uplatnit je vzájemně.

Zaměříme-li se na specializaci DEVELOR Czech, v jakých klíčových oblastech dokážete skutečně vytvořit přidanou hodnotu pro klienty?

Jsme mezinárodní firma, která má pobočky ve více než 12 zemích světa. Výhodou pro klienta je především fakt, že problém, k němuž jsme přizváni, abychom jej řešili, jsme velmi pravděpodobně už v některé z jiných zemí, kde působíme, již vyřešili a máme možnost jej diskutovat s našimi zahraničními kolegy.

Naší ambicí je tah na branku, na výsledek, který je především měřitelný – v penězích či jiné hodnotě. Oblasti, v nichž jsme skutečně silní se různí, avšak jednou z těch nejvýznamnějších je především oblast rozvoje leadershipu na různých vedoucích úrovních - od team leaderů až po top management. Další oblastí je obchod a jako třetí můžeme uvést práci s talenty, která je v současné době velmi atraktivním tématem. Čtvrtou oblastí, kterou bych nerad opomenul, je organizační změna – běžně řešíme zejména téma firemní kultury a engagement zaměstnanců.

A co vy osobně? V čem spočívá vaše vlastní přidaná hodnota, pro kterou si vás klienti najímají?

Typicky se dostávám do firem přes motivační přednášky pro obchodníky, střední management, teamleadery či top management. Posluchačům se obvykle nejvíce líbí, když hovořím o tom, jak lze překonávat překážky na horách i v byznyse. V dnešní době lidé chtějí především slyšet autentické příběhy. Postupně se díky nim nenásilně dostaneme k jádru toho, co firma skutečně potřebuje.

Vybavíte si nějaký konkrétní projekt, u něhož si říkáte, že se skutečně podařil?

Můžu zmínit například aktuální projekt ve společnosti Microsoft, kde třetím rokem vedu talent management program. V tomto programu nejde o to, abychom něco měřili, klíčová je pro firmu inspirace, kterou jeho účastníci získají. Nám se podařilo vytvořit takový program, který jednak talenty v Microsoftu baví a chtějí být jeho součástí a zároveň má i reálné výsledky. Z tohoto mám skutečně dobrý pocit.

Když se podíváte do blízké budoucnosti v horizontu 3-5 let, dokážete odhadnout, jak se změní požadavky klientů i samotný trh profesního vzdělávání a poradenství?

Nekončícím tématem je leadership, a to na všech úrovních organizace. Další oblastí, která stále bude v hledáčku zájmu, je firemní kultura a třetím tématem je digitalizace – online vzdělávání i poradenství.

Právě digitalizace je tématem, kterým se nyní zabýváme. Chceme, aby si například účastníci po příchodu z kurzu mohli některé věci vyzkoušet online, kontinuálně se vzdělávali a postupně docílili požadovaného výsledku.

Máte k dispozici reálné nástroje pro měření, jedním z nich je metodika Insights. Mohl byste o ní říci více?

Základní věcí, kterou by měl každá manažer o sobě vědět je to, kdo je, odkud přichází a kam jde. Sebepoznání je strašně důležité. Jako horolezec bych o tom mohl vyprávět. Hory s vámi nehrají žádnou hru, prostě tam stojí a pro vás to znamená, že nemá smysl si před nimi hrát na někoho, kým nejste. Můžete na to doplatit.

Dlouhá léta jsme proto hledali nástroj, který by manažerům takové sebepoznání umožnil. Jedněmi z těchto nástrojů jsou právě Insights Discovery, jichž jsme se stali distributorem pro střední a východní Evropu. Jsou to v podstatě osobnostní typologie založené na barvách, které jsou především založené na tom, že vás v podstatě nehodnotí, ale v pozitivním duchu podněcují k dalšímu rozvoji.

Mluvíte o sebepoznání. Můžete zhodnotit vaše osobní a profesní úspěchy či neúspěchy či posun od roku 2004, kdy jste DEVELOR Czech zakládal?

V roce 2006 jsem jako horolezec vylezl na Mount Everest. Když jsem se dostal zpět dolů, každý mě poklepával po ramenou, jak jsem dobrý, a mé ego šlo nahoru. Poté jsem vylezl na Dhaulágirí (sedmá nejvyšší hora světa, pozn. red.), kterou se snažil sjet jako první člověk na světě na lyžích. Když jsem se dostal na vrchol, všichni mě opět klepali po ramenou a jásali, že to vylezli a to nejhorší mají za sebou. Jenže já tam stál s lyžemi a věděl jsem, že to nejtěžší mě teprve čeká – sjet dolů. Nebylo to jednoduché, byla tam difuzní mlha, navíc, když se věnujete takto fyzicky náročným aktivitám, nezřídka se setkáváte se smrtí a myšlenky na ní vás tíží. V tu chvíli jsem si sám říkal, jestli to celé byl vůbec dobrý nápad. Měl jsem strach.

Tahle akce mě nakonec stála prsty na noze. Dostal jsem však cennou lekci. Když vás něco takto „klepne přes prsty“, vyvolá to ve vás pocit pokory a zjistíte, že strach je vlastně pozitivní – nutí vás větší obezřetnosti a tréninku. Ta hora mi dala najevo, že takhle riskovat se už nevyplácí. A to jsem si zapamatoval. Dnes už bych tak neriskoval, neboť mám doma děti, které jsem tenkrát neměl. To je změna, která se ve mně odehrála jako ve sportovci.

Myslím si, že velmi podobná změna u mě udála i v té profesní rovině. Jako v byznysmenovi je ve mně také větší pokora, schopnost naslouchat, empatie, vžití se do situace klienta.

Strach je tedy podle vás motivátorem a nejlepší prevencí neúspěchu. Po překročení určité hranice se však nezřídka stává, že strach začíná být paralyzující. Jak se zachováte, pokud vás klient požádá o pomoc s řešením situace, kterou už sám nezvládá a neví, jak strach překonat?

Celé je to o vystoupení z komfortní zóny. Pokud se klient cítí dobře v tom, co dělá a dělá to už dlouho, jde o rutinu. V té chvíli je potřeba definovat moment změny a vystoupit z komfortní zóny. Bez změny není posun. Přitom pro dnešní dobu je typické, že jste nuceni často dělat nějaké změny.

My sami hodně pracujeme s konceptem VUCA Leadership, který vytvořila americká společnost DARPA, což je výzkumná společnost pro americkou armádu. Koncept VUCA má pro manažery silnou vypovídající hodnotu, neboť se přesně zaměřuje na dynamiku každodennosti, kdy nevíte, co bude zítra, občas shora nechodí jasné příkazy a realitu si musíte jakoby vytvářet sami. Je to hodně nepředvídatelný svět, kde musíte být neustále v pohybu. Možná postupujete špatně, narazíte na zeď a spadnete, ale víte, že musíte vstát a místo doleva, jít doprava. S tím vším koncept VUCA pracuje.

Jaké máte plány do budoucna, ať už se to týká vaší společnosti či soukromých aktivit?

Co se týče soukromých aktivit, mám splněno. Doma mám dva syny, kteří umí plavat, lyžovat a jezdit na kole. To mě hodně těší. Z velké části to přičítám mému snažení. :-)

V byznysu potřebujeme, aby se DEVELOR dále vyvíjel. Zatím máme vytyčeny dva směry, kterými bychom se chtěli dále ubírat. Prvním je zákaznická zkušenost (customer experience), o níž si myslíme, že je ve střední a východní Evropě stále ještě relativně neznámý pojem. Další částí je pak motivace zaměstnanců. Chceme pomoci firmám vybudovat atmosféru, ve které lidé pracují rádi, podávají dobré výsledky a přitom se cítí dobře.