Americký styl výuky MBA je intenzivní, studenti však oceňují rychlý přenos znalostí do praxe

Rozhovor s Klárou Bartošovou, koordinátorkou vzdělávacího programu US-MBA

„MBA studium zažívá v poslední době obzvláště rozmach a s rychle rozmáhající se globalizací roste i jeho význam," popisuje Klára Bartošová - koordinátorka vzdělávacího programu US-MBA na Vysokém učení technickém v Brně (VUT). V rozhovoru blíže program představuje, hovoří o náplni studia a také o tom, jak probíhá výuka s americkými lektory.

Klára Jarchovská.

Kdy je pro MBA studium ta pravá doba?

S každým vzděláváním se pojí ta správná doba, kdy se do něj pustit. Cílovou skupinou MBA studia jsou (nejen) manažeři na středních a vrcholových pozicích managementu, kteří cítí potřebu dalšího osobního rozvoje, potřebu doplnit chybějící znalosti, které rovnou využijí v zaměstnání. MBA studium zažívá v poslední době obzvláště rozmach a s rychle rozmáhající se globalizací roste i jeho význam.

Vaši absolventi MBA programu získávají originální diplom vydaný přímo americkou University of St. Francis z Joliet. Co to pro ně znamená?

Originální diplom z americké univerzity našim absolventům zajišťuje jeho mezinárodní platnost. Je to ten samý diplom, který dostávají studenti studující přímo na dané univerzitě v Americe. Abychom mohli našim posluchačům tento diplom zprostředkovat, znamená to, že musíme dodržovat požadavky kladené University of St. Francis, což je zároveň faktor, který zajišťuje určitou kvalitu programu.

Můžete v krátkosti popsat náplň a průběh studia MBA programu na vaší škole?

Program US-MBA trvá 1,5 roku (3 semestry) a výuka probíhá vždy 1x za měsíc o víkendu na Fakultě podnikatelské VUT v Brně. Studium obsahuje celkem 12 modulů, z nichž polovina je vyučována přímo lektory z partnerské University of St. Francis z USA, tedy v angličtině. Během studia posluchači pracují velmi interaktivně - učí se na reálných případových studiích, řeší aktuální problémy se zaměřením na firmu, kde pracují, zpracovávají skupinové i individuální projekty a následně je prezentují, hrají simulační hry. To probíhá se zaměřením na vše, co by měl ten správný manažer ovládat - rizika, strategii, finance, ekonomii, účetnictví atd.

Polovinu vyučovaných modulů v programu absolvují studenti přímo s americkými lektory, kteří na vaši školu dojíždějí. Jaký je jejich způsob výuky? Liší se oproti výuce českých lektorů? V čem konkrétně?

Styl výuky amerických lektorů je v mnohém odlišný. Jsou to z velké části lidé z praxe, kteří mají zkušenosti s vedením jak firem, tak týmů lidí a nyní se mimo jiné věnují i výuce. Jejich hodiny jsou proto velmi prakticky zaměřeny. Většinou bývají také nekompromisní ohledně deadlinů pro odevzdání zadaných úkolů. Čeští lektoři více prokládají výuku teorií, což vhodně doplňuje celé portfolio vyučovaných předmětů. Navíc jsou jejich předměty na rozdíl od modulů vyučovaných Američany vždy ukončeny ústní zkouškou, která je především diskusí nad vypracovanými esejemi, zaměřenými na dané téma a firmu, ve které posluchač pracuje.

Jak americký styl výuky hodnotí sami studenti?

MBA je manažerský program a posluchači očekávají, že se naučí něco, co budou moci ihned použít v zaměstnání, což se jim s americkými lektory dostává. Proto hodnotí jejich výuku velmi pozitivně. V průběhu si sice sem tam postěžují na velmi intenzivní výuku s velkým množstvím úkolů, které musí zvládnout během krátké doby při práci, na konci se však shodují, že takové moduly jsou pro ně nejpřínosnější.

S kým se mezi českými lektory mohou studenti potkat?

Tím, že výuka probíhá na půdě Fakulty podnikatelské VUT, saháme do řad lektorů právě z této fakulty. Lektoři tak programu vytváří stabilní a kvalitní zázemí. Často do svých hodin zvou externisty a odborníky z praxe, čemuž jsme velmi otevření, protože výuka je díky tomu velmi pestrá a ani chvilku není monotónní.

Mám jako student možnost také v rámci studijního programu vycestovat?

Ano, každoročně. Našim posluchačům nabízíme možnost vycestovat přímo na partnerskou University of St. Francis, která se nachází asi hodinu cesty od Chicaga. Američtí kolegové se o naše studenty při jejich návštěvě velmi dobře starají. Organizují pro ně výlety do Chicaga a okolí Joliet, komentované prohlídky amerických firem či institucí (např. CBOE, Home Run Inn Pizza atd.) nebo nákupy v nákupních centrech. V současné době navíc zavádíme novinku, která spočívá v realizaci výuky jednoho modulu přímo na University of St. Francis, místo na FP VUT v Brně. To nabízí ještě větší důvod do USA vycestovat.

Rozvíjíte dále komunitu absolventů po ukončení studia, respektive pomáháte jim udržovat si dále vzájemné profesní vazby užitečné nejen pro jejich profesní praxi?

Náš program US-MBA zatím nedisponuje přímo Alumni klubem, nicméně naši absolventi jsou pravidelně zváni na tradiční posezení při zahájení každého semestru, kde mají možnost potkat i nové posluchače.

Jaké máte v rámci programu další rozvojové plány na příští měsíce?

Jak jsem již zmínila, v současnosti zavádíme výuku jednoho modulu přímo na University of St. Francis a první takový výjezd posluchačů proběhne letos v červenci. V příštím půlroce se chceme také více zaměřit na komunitu absolventů a organizovat pro ně semináře na aktuální témata. Tím budou mít možnost setkat se jak se svými spolužáky, tak s ostatními absolventy studia.