Will Schofield, Branislav Hunčík - personální změny v PwC

Společnost PricewaterhouseCoopers představuje nového vedoucího partnera služeb a nového ředitele.

Will Schofield, PwC

Vedoucím partnerem služeb Poradenství pro lidské zdroje ve společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) v Česku byl jmenován Will Schofield (fotografie vlevo). Zároveň si ponechává pozici vedoucího těchto služeb pro region střední a východní Evropy.

Společnost jmenovala také nového ředitele v oddělení Poradenství pro řízení lidských zdrojů. Stal se jím Branislav Hunčík (fotografie vpravo).